"crux" vertalen - Hongaars

EN

"crux" in het Hongaars

EN

crux {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "pl. cruxes or cruces"
He has nowhere to hide anymore from himself, that's the crux of it.
Többé nincs hova rejtőznie önmaga elől, ez a bökkenő.
This, in fact, is the crux of the matter: the contradiction between this country, this nation, this great people, its evolution and the project we wish to operate together.
Lényegében itt rejlik a bökkenő: az ország, e nemzet, e nagy nép, annak fejlődése, valamint az általunk kivitelezni kívánt projekt közötti ellentmondásban.
That's the crux, and someday I hope to emblazon that across Times Square in New York and a lot of other places.
Ez a bökkenő. És remélem hogy egyszer majd kiírhatom a Times Square-en, New Yorkban és még sok más helyen.
2. "pl. crux·es or cru·ces"

Synoniemen (Engels) voor "crux":

crux

Voorbeeldzinnen voor "crux" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBy now Hari understood that this pointed to the crux of why he had been summoned.
Hari megérezte, nemsokára megtudja, valójában miért kellett a palotába jönnie.
EnglishYes, Mrs Wortmann-Kool, that is the crux of the debate as far as we are concerned!
Igen, Wortmann-Kool asszony, ez a bökkenője a vitának, ami minket illet!
EnglishWhat are we doing about this major issue, which is the crux of this whole debate?
Mit teszünk ebben a kérdésben, amely az egész vita kulcsa?
EnglishWhich left the figure in the middle: the crux of the whole design.
Ami a központi alakból eredt, az egész mintázat sarokpontjából.
EnglishIn my view, the crux of this whole story is zero tolerance.
Véleményem szerint az egész történet bökkenője a zéró tolerancia.
EnglishThe crux of the policy proposal is clear and forceful.
A politikai javaslat kritikus pontja egyértelmű és erőteljes.
EnglishMr Vice-President, you are a gentleman, but let us get to the crux of the matter: the Member States are not doing their homework.
Alelnök úr, ön úriember, de ne kerteljünk: a tagállamok nem csinálták meg a leckéjüket.
EnglishDecoupled payments: that is the whole crux of the reform, and you are quite right to push that forward.
Termeléstől független támogatások: ez a reform lényege, és önöknek teljesen igazuk van, ha ezt akarják továbbvinni.
EnglishDespite the many words written and spoken on this topic, the crux of this issue has been entirely overlooked.
Bár a téma kapcsán nem spóroltak a szavakkal sem írásban sem szóban, a probléma lényege teljes mértékben elsikkadt.
EnglishThis is the crux of the matter and the real scale of the death penalty: it is this political choice between no future and life.
A dolog kulcsa és a halálbüntetés igazi jelentősége: politikai választás a jövőtlenség és az élet között.
EnglishThis is the crux of the matter and nothing else.
EnglishBut his papers were my great crux.
De a legnagyobb gyötrelmet az iratai jelentették.
EnglishThat, gentlemen, is the crux of the situation.
EnglishI think that is the crux of the problem.
EnglishAh, that is the crux, isn't it?
EnglishThat is the crux of the matter: either we succeed in making our trains cross borders efficiently and quickly or we will have failed.
Ez a dolog bökkenője: vagy sikerül hatékonyan és gyorsan kiépítenünk a határokon átnyúló vonatközlekedést, vagy kudarcot vallunk.
EnglishFor that's the crux, my Queen.
EnglishThe crux of this is that subject B is not taxed at all although the basis of his business is to buy low and sell high.
A lényegi pont abban van, hogy B semmilyen adót nem fizet, noha üzleti tevékenységének az az alapja, hogy alacsony áron vásároljon, és magas áron adjon el.
EnglishIt also includes, however, informing, instructing and raising awareness among the public; that is the crux of the matter, those are the key points.
Magában foglalja azonban a lakosság tájékoztatását, felvilágosítását és a tudatosítását is, ami az ügy lényege, ezek a kulcsfontosságú pontok.
EnglishThe crux of the matter is to obtain the best equipment for our armed forces and this involves intensive dialogue between the European Union and NATO.
A dolog bökkenője a fegyveres erőink számára legjobb felszerelés beszerzése, ez pedig az Európai Unió és a NATO közötti intenzív párbeszédet igényel.