EN

crunch {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There was a crunch and the chattering sound was replaced by muffled squealing.
Roppanás hallatszott, fojtott sivalkodás váltotta föl a csicsergést.
(screams) (crunch) I just bought those.
(sikítások) (roppanás) Ép most vettem ezeket.
There was a crunch of crimping metal and the VW toppled over onto the passenger side with a hollow bang and a tinkle of glass.
Fémes roppanás hallatszott, és a VW nagy üvegcserép-pilinkéléssel a jobb oldalára dőlt.
Crunches, thumps and hisses from outside the car announced all was being made safe.
A szerelvénybl érkez csikorgás, majd az ezt követ recsegés és sziszegés jelezte, hogy eljött a kiszállás várva várt ideje.
crunch (ook: scrunch)

Synoniemen (Engels) voor "crunch":

crunch

Voorbeeldzinnen voor "crunch" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe signs might indicate that the complexity crunch is only going to get worse.
A jelek azt jósolhatják, hogy a bonyolultsági probléma csak rosszabbodik.
EnglishThen we have seen the consequences of the crisis giving us the credit crunch.
Ezután megtapasztaltuk a válság következményeit, amely elhozta a zéró hitelkínálatot.
EnglishIt is thought that it is possible to anticipate the risks of a capacity crunch.
Azt gondolják, lehetséges előrelátni egy kapacitás-összeomlás veszélyét.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Brazíliát azonban súlyosan fogja érinteni a hitelválság és a nyersanyagárak csökkenése.
EnglishAt the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.
Ugyanakkor ezeket az országokat a hitelválság is erőteljesen érintette.
EnglishWe all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
Mindannyian tudjuk, hogy a hitelválság közvetlen hatást gyakorol stratégiai projektjeinkre.
EnglishAt the same time, a sickening, rumbling crunch shook the supertanker's hull.
Ugyanabban a pillanatban iszonyatos lökés rázta meg a tankhajó testét.
EnglishThe crunch came as the meeting between the two heads of government closed.
A válságos pillanat a két államfőő közötti találkozó végén következett.
EnglishIt buried itself to the hilt in Wilma's shoulder, splitting the collarbone with a dull crunch.
S az a fokáig merült Wilma vállába, és tompa roppanással zúzta szét kulcscsontját.
EnglishThis new instrument also allows us to respond to the continuing credit crunch.
Ez az új eszköz lehetővé teszi továbbá, hogy a még mindig tartó hitelválságra is reagálhassunk.
EnglishLegs wet, he gaped down in shock as another crunch shook the tanker.
Nedves lábakkal kapkodott levegő után a földön, amikor a hajót újabb lökés rázta meg.
EnglishA less painful but still frightening crunch of metal exploded from the right wingtip.
Kevésbé agybavágó, de még így is félelmetes fémes csörrenés, ezúttal a jobb szárny irányából.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Ahhoz, hogy e válság következményeit ellensúlyozzuk, el kell kezdenünk beszélni a fellendülésről.
EnglishThere was no-one else in sight, nor any sound beyond the crunch of their feet on the pebbled path.
Senki más nem volt a közelben, s nem hallottak lépteik zaján kívül más hangot.
EnglishThese are the very areas where the credit crunch is biting hardest.
Pontosan ezek azok a területek, ahol a hitelválság a legkeményebb következményekkel jár.
EnglishThough he could hear the crunch of the others coming, he didn't step out of the way, or move at all.
Hallotta útitársai lépéseinek csikorgását, de nem húzódott félre, meg se moccant.
EnglishYou have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us.
Ön felügyelte a lisszaboni menetrendet: még a hitelválság előtt nyomtalanul eltűnt.
EnglishShe vaguely heard the crunch of feet running toward her as passersby came to her aid.
Tompán hallotta még a felé tartó futó léptek csikorgását, amint a járókelőők a segítségére siettek.
EnglishWith a muffled crunch, the tide broke against the wall of the phalanx, claws and teeth ripping.
Fojtott roppanással, marcangoló karmokkal-agyarakkal tört meg az árhullám a falanx gátján.
EnglishBehind him he heard the sudden hard crunch of snow as something leaped.
Hallotta, hogy a háta mögött megcsikordul a hó: valami ugrott.