EN

crumpling {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "crumpling" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThen he felt himself, for all his immortal strength, slowly crumpling.
Aztán érezte, hogy minden halhatatlan ereje dacára lassan összecsuklik.
EnglishFoyle paced in agitation, crumpling the banknotes with nervous fingers.
Pontosan ez az Foyle izgalmában fel-alá járkált, ujjai idegesen gyűrögették a bankjegyeket.
EnglishCarrie felt her face twisting and crumpling and could not help it.
Carrie érezte, amint megvonaglik az arca, és magánkívül rákiáltott: De miért nem szóltál?
EnglishHis face was once more crumpling up as he realized he was not going to get a fix of peace.
Az arcán egyre jobban meggyűrődtek a ráncok, ahogy rájött, nem kapja meg a maga pillanatnyi békéjét.
EnglishHe slammed the playscript down, knocking the edges of the pile out of true again and crumpling the sheets on the bottom.
Odavágta a papírcsomót, a papírlapok szétcsúsztak, az alsó oldalak meggyűrődtek.
EnglishRodin swore silently and intensely for several seconds, crumpling the piece of paper in his hands.
Galacsinná gyűrögetve markában a papírdarabot, Rodin hosszú percekig elkeseredett dühvel káromkodott magában.
EnglishTake your eyes off the bodies of the dead; forget the old man crumpling to the floor; and Aaron, where has Aaron gone?
Fordulj el a holtaktól; felejtsd el a vénembert, ahogy összerogy; hát Aaron, hová lett Aaron?
EnglishZiller put the chart down, crumpling it.
EnglishSmall hands reached out uncertainly, touched, grasped, unpetaling the transfigured roses, crumpling the illuminated pages of the books.
Apró kezek nyúltak ki bizonytalanul, megérintették, megragadták, szirmaiktól megfosztották az átszellemült rózsákat, összegyűrték a könyvek illusztrált oldalait.
EnglishThe squirts became torrents, crumpling the flanks of the line and delivering hundreds of people to the space between the factory fence and the undefended rears of the soldiers.
Az örvényből áradat lett, szertezúzta a lánc két szélét, és több száz embert sodort a gyárkerítés meg a katonák védtelen hátsó sorai közti térre.
EnglishAnd then Terry with the bullet hole in the middle of her face, a blond- haired girl turning to the side and crumpling to the floor, the fifth murder and it has to be you, Terry, you.
Aztán Terry, az arca közepén a golyó ütötte lyuk, szőke lány, gyűrötten oldalra dől a padlón, az ötödik gyilkosság, és neked kellett lenned, Terry, neked.
EnglishShe sat down on the stool at the kitchen corner, her body crumpling, hand up to shield her face, and she began to sob aloud in the empty house, the images still passing through her mind.
Roskadtan gubbasztott a konyha sarkában, kezével takarva az arcát, és hangosan zokogni kezdett az üres házban, miközben szeme előtt egyre peregtek a képek.
EnglishShort of funds, losing national and international support, membership and credibility, the OAS was crumpling before the onslaught of the French Secret Services and police.
Anyagi nehézségek, a hazai és a külföldi támogatás megfogyatkozása, a tagság hitének megrendülése; az OAS már málladozott a francia titkosszolgálat és a rendőrség csapásai alatt.