EN corner
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

corner (ook: angle, heel, nook, pole)
volume_up
sarok {znw.}
It's up on the next corner, the pinkish building, room eight-twentyseven.
A következő sarok, rózsaszínű épület, nyolcszázhuszonhetes szoba.
I spotted you looking around the corner, boy, Rainbow Six answered.
- Észrevettelek, amikor bekukucskáltál a sarok mögül - felelte a Szivárvány Hatos.
Chavez was peering around a corner, smelling the food from the concession stand.
- Chávez kikukucskált a sarok mögül, a büfé felől ételszagot fújt felé a szél.
Violet also saw Candy far below, at the northeast corner of the sprawling property.
Violet a mélyben a gyomos terület északkeleti sarkánál látta Candyt is.
The corner of the salient was a dangerous spot; there had always been a toll of sniper casualties there.
A kiszögellés csúcsa veszélyes terület volt; ott minduntalan eltaláltak valakit az orvlövészek.
Divides the sheet at the top left corner of the active cell and the area to the top left is no longer scrollable.
Felosztja a munkalapot az aktív cella bal felső sarkánál, és a bal felső terület onnantól nem gördíthető.
corner (ook: dump, locality, location, place)
volume_up
hely {znw.}
He'd come in late with a small group, the usual faces, sit in a booth in a corner, and debate abstract and incredibly boring legal theories.
Pincérnőnek azért állt be, mert a hely kellemesen hűvös volt, és különben unatkozott volna, így legalább formában maradt...
There was one last seat remaining, that between the head of the CRS and Colonel Saint-Clair, at the bottom right-hand corner.
Az övén kívül még egy hely volt az asztal alsó végében, a CRS feje és Saint-Clair ezredes között, kissé oldalvást, az asztal jobb sarkánál.
There's a place round the corner where there's usually a taxi driver got his cab parked, having a warm-up and a drop of something to keep the cold out.
Van itt egy hely, a sarkon túl, az előtt rendszerint mindig áll egy kocsi, amíg a sofőr odabenn melegszik; és lehajt egy korty ezt vagy azt, a hideg ellen.
corner (ook: bend, curvature, curve, turning)
volume_up
kanyar {znw.}
It wouldn't do to go around a corner and come face to face with them.'
Nem szeretnék az egyik kanyar után beléjük rohanni.
It is exactly as far as is Watershade from Twitten's Corners.
- Pontosan olyan távolságra van innen, mint a Twitten Kanyar Árnyasvíztől.
Sometimes the pulsing of the drums was all but inaudible, at others they seemed to be beating only just round the corner.
Néha a dobok lüktetése éppen hogy hallható volt, máskor pedig úgy tűnt, a következő kanyar után már ott vannak.
corner (ook: bend, crook, curve, twist)
Just as they reached it, Lemoine came round the corner of the bend on foot.
Éppen, amint odaértek, Lemoine gyors futásban jött a kanyarulat felől, gyalog.
corner (ook: butt)
corner (ook: quarter)
corner
corner (ook: nest)
corner (ook: flip, juncture, revolution, swerve)
corner
corner (ook: projection, protrusion, toe, corbel)
corner
volume_up
korner {znw.}
corner
corner
corner
corner (ook: nail)
volume_up
szög {znw.}
The ensign commanding the tracking party immediately consulted the Hewlett-Packard mini-computer located in the starboard-after corner of the attack center.
- Megvan a szög - jelentette a támadóközpont jobb hátsó sarkában berendezett nyomkövető részleg zászlósa.
corner (ook: nook, recess)
volume_up
zug {znw.}
He wondered if any corner of the world would ever feel safe to him again.
Joe eltűnődött: Lehet, hogy már az egész világon nincs olyan zug, ami biztonságos lenne a számára?

2. sport en spel

corner (ook: corner kick)
corner (ook: corner kick)

Synoniemen (Engels) voor "corner":

corner

Voorbeeldzinnen voor "corner" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe man on the couch lifted a slow hand to the corner of the towel over his eyes.
A férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülköző sarkát.
EnglishTodd are in a corner on the other side of the room.
Sara Plankmore Wilcox és S. Todd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
EnglishBecause of the artfulness of the landscape lighting, no glare spoiled any corner.
A lámpák és világítótestek művészi fény-árnyék festménnyé változtatták a kertet.
EnglishIt tumbled across the floor, sprang to its feet, and scurried into a far corner.
A nyolclábú a padlóra esett, talpra ugrott és elrohant a helyiség túlsó végébe.
EnglishHere on the third floor, southwest corner, in a room of her own, sits ATX-12-23.
ATX 12-23 az épület délnyugati szárnyának második emeletén lévő szobájában ül.
EnglishHe switched on the light nearest the corner and examined the little gramophone.
Felkapcsolta a sarokhoz legközelebbi lámpát, és megvizsgálta az apró gramofont.
EnglishThe vines bulged oddly near the corner, and something glinted within the bulge.
A saroknál a szőlőtőkék fura alakot öltöttek, és a kupacban valami megcsillant.
EnglishA scuttling movement in the corner opposite them showed that they were not alone.
A szemközti sarokból mocorgás hallatszott, amiből megtudták, nincsenek egyedül.
EnglishAt Poirot's suggestion, the typewriting boy was dispatched to the farthest corner.
Poirot javaslatára a férfi a gépíró fiút a terem legtávolabbi szögletébe küldte.
EnglishThe man with the briefcase set it down at a console in a far corner of the room.
Az aktatáskás férfi a szoba távolabbi sarkába vonult, és leült a rádiószekrény elé.
EnglishI thought it was you, and came up from the corner where I was sitting in the car.
Azt gondoltam, hogy maga az és ezért a sarokról, ahol a kocsiban ültem, idejöttem.
EnglishTip introduced us to the ones we did not know and then backed me into a corner.
Tip bemutatott azoknak, akiket még nem ismertünk, és nyomban a sarokba terelt.
EnglishAt that moment, Mr McNaughton, spade in hand, came round the corner of the house.
Ebben a pillanatban Mr. McNaughton jelent meg, ásóval a kezében a ház sarka mögül.
EnglishThere was even a liquor cabinet in the far right corner, doubtless a British custom.
Még egy italosszekrény is volt a jobb oldali sarokban, nyilván régi brit szokás.
EnglishClick where you want to place a corner of the square, and drag to the size you want.
Kattintson a négyzet egyik kívánt sarokpontjára, és húzza ki megfelelő méretűre.
EnglishAnd standing m one corner was a lovely old Wurlitzer jukebox that really worked.
Az egyik sarokban pedig egy gyönyörű régi wurlitzer állt, amely működött is.
EnglishThe door closed, and suddenly the man grabbed Mark and pinned him in a corner.
Becsukódott a liftajtó, a férfi váratlanul megragadta Markot és belökte a sarokba.
EnglishBut first Henry sends Pete to the corner of the building to look up the driveway.
De Henry először előreküldi Pete-et a sarokig, hogy nézzen végig a felhajtón.
EnglishA bank of surveillance monitors that covers nearly every corner of the house.
Egy seregnyi biztonsági kamera, amelyek végigpásztázzák a ház minden zegét-zugát.
EnglishRadios and telephones rang and squawked on a makeshift command post in a corner.
Rádiók és telefonok csörögtek, visítottak a sarokban rögtönzött parancsnoki poszton.