EN contract
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Giving misinformation is an implicit violation of contract.
Félrevezető információk szolgáltatása a szerződés implicit megsértésének minősül.
In essence, this represents an intergenerational contract in reverse.
Ez lényegében egy nemzedékek közötti megfordított szerződés.
We believe that this constitutes an extremely dangerous breach of the social contract.
Véleményünk szerint ez a társadalmi szerződés rendkívül veszélyes megsértését jelenti.
contract
volume_up
házasság {znw.} (formális szerződés)
I intend to propose a contract of betrothal between you and Prince Brezante.
Szándékomban áll felvetni a házasság gondolatát Brezante herceg és közötted.
A contract is like a deal; a covenant is like a marriage.
A szerződés olyan mint egy alku; a szövetség olyan mint a házasság.
A házasság is egy szerződés.

Voorbeeldzinnen voor "contract" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt has lost its purpose of acting as a contract between the 15 old Member States.
Elvesztette funkcióját, hogy a 15 régi tagállam közötti szerződésként szolgáljon.
EnglishIt is not only contract law which is not fully harmonised, but also consumer law.
Nem csak a szerződési jog nincs teljesen harmonizálva, de a fogyasztói jog sem.
EnglishFive days ago, we received a message from your agency-a revision of the contract.
Öt napja üzenetet kaptunk a tieidtől amelyben kiterjesztik rád is a körözést.
EnglishMoreover, contract terms should be drafted in plain and intelligible language.
A szerződési feltételeket továbbá egyszerű, érthető nyelvezeten kell megfogalmazni.
EnglishI don't know what happened out there but I'll never draft another contract.
- Nem tudom, mi történt vele, de ezzel már egyetlen szerződést se kell aláírnom.
EnglishItaly, several known contract-hire killers, but all in the employ of the Mafia.
Olaszország, több ismert bérgyilkos, de valamennyien a maffia szolgálatában.
EnglishThe Bulgarians have a sort of contract with the Soviets, Kingshot explained.
A bolgároknak van egy szóbeli szerződésük a szovjetekkel magyarázta Kingshot.
EnglishThey want ten million stars and a contract before they turn the Kdatlyno loose.
Tízmillió csillagot akarnak, és egy szerződést, mielőtt szabadon bocsátják a kdatlynót.
EnglishIn the first place, my clients become severely unpleasant if a contract's cancelled.
Először is, ügyfeleim rendkívül elégedetlenek lesznek, ha felmondunk egy szerződést.
EnglishHart had arranged for the bloodballs that they had demanded in their contract.
Mivel a zsoldosok ragaszkodtak hozzá, Hart szerzett nekik vértablettákat.
EnglishThe man who killed Khamel is a contract operative hired independently by the CIA.
A férfi, aki megölte Khamelt, egy olyasvalaki, akit a CIA esetenként szokott alkalmazni.
EnglishWell, all I have to do is get the contract for Sydney I'm flying down tomorrow.
- Nos, mindössze annyi dolgom van, hogy aláírjam a szerződést Sydneyvel.
EnglishEvery one in five Europeans will contract a disease that causes memory loss.
Minden ötödik európai szenved valamilyen emlékezetzavart okozó betegségben.
EnglishThe labour clauses in the contract are good, but they do not go far enough.
A szerződésben található munkaügyi záradékok jók, de nem mennek elég messze.
EnglishThe contract with the election, whether they know it or not... is vote for me Tuesday...
A megállapodás a választáson - tudják vagy nem - az, hogy...szavazz rám kedden...
English(BG) In the past 48 hours, there have been three contract killings in Sofia, Bulgaria.
(BG) Az utóbbi 48 órában három bérgyilkosság történt Szófiában, Bulgáriában.
EnglishA record of your verbal contract was sent to us as a matter of course.
Az önök szóbeli megállapodásának felvételét természetesen nekünk is megküldték.
EnglishYou suppose the Russians might contract the Northern Irish Protestants to do the hit?
Azon tűnődöm, szóba jöhetnek-e az északír protestánsok mint végrehajtók mondta Ritter.
EnglishIf you want some insider information, yeah, I'm going to recommend you get the contract.
Ha bizalmas információk érdeklik, javasolni fogom, hogy magával kössünk szerződést.
EnglishOne of the most burning issues in EU law involves the harmonisation of contract law.
Az uniós jog egyik legégetőbb kérdése magában foglalja a szerződési jog harmonizálását.