"to conquer" vertalen - Hongaars

EN

"to conquer" in het Hongaars

EN to conquer
volume_up
[conquered|conquered] {werkwoord}

to conquer (ook: to captivate)
He coloured as red as fire to see me turn so quick upon him, and in a kind of a rage told me he would conquer me, and writes again thus--
Lángvörös lett, amikor látta, hogy ilyen talpraesetten felelek neki, dühében azt mondta, hogy majd meghódít, és ezt írta fel:

Voorbeeldzinnen voor "to conquer" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI think we can conquer the whole world if the bad guys line up properly.
Azt hiszem, az egész világot megesszük, ha a rossz fiúk kellőképp felsorakoznak.
EnglishShe said quietly, In this sign you shall conquer ... and Arthur squeezed her hand.
- E jelben győzni fogsz - mondta halkan, és Arthur megszorította a kezét.
EnglishFolk who conquer kingdoms and then give them away deserve to eat well, at least.
Emberek adták, akik királyságokat hódítanak meg és megetetik a népet.
EnglishHertz was going to conquer the world someday, Wise reflected with a chuckle.
Hertz (Autókölcsönző hálózat ford.) egy napon meghódítja a világot, kuncogott magában Wise.
EnglishYou realize, dont you, that the Tiste Edur will conquer this kingdom?
Ugye, te is tisztában vagy azzal, hogy a Tiste Edurok meg fogják hódítani a királyságot?
EnglishHis dream was that of all natural males-to dominate, to conquer, to win an empire!
Az álma minden férfi természet adta vágya volt: az uralkodás, a hódítás, s hogy birodalmat teremtsen!
EnglishThat's why he sent His Son to be with us and conquer our sins.
Ezért küldte el a fiát, hogy mellettünk legyen, és segítsen nekünk legyőzni a kísértést.
Englishsteel arise first in Africa, permitting Africans and their germs to conquer Europe?
Ezt követően az ember jelenlétének vitathatatlan jelei mutatkoznak hamarosan Amazóniában és Pa-tagóniában.
EnglishThey conquer because subject peoples can supply them with food.
Azért hódítanak, mert a meghódított népek látják el őket élelemmel.
EnglishWho loved recklessly but knew always how to conquer and rule?
Aki vakmerően s meggondolatlanul szeretett, de mindig tudta, hogyan hódítson és uralkodjon?
EnglishI take pleasure in studying them in order to be able to conquer them.
Több örömöm telik tanulmányozásukban, mint leküzdésükben.
EnglishLet him have ten more years on his farm, while I conquer the rest of Oregon, Then it’ll be his turn.
Hadd szöszmötöljön még vagy tíz évig a farmján, addig én meghódítom Oregon többi részét.
EnglishHe conquered the warriors Rome could never conquer.
Gergely legyőzte a harcosokat, akik fölött Róma sohasem győzedelmeskedett.
EnglishThe resulting Zulu state was thereby enabled to conquer a fraction of a continent for nearly a century.
A létrejött zulu állam így közel egy évszázadon át képes volt uralni egy darabnyi kontinenst.
EnglishIt didn't take him very long to conquer the entire region.
Nem tartott neki sokáig uralma alá hajtani az egész vidéket.
EnglishThe reason they're trying to find out about us is they want to invade us; they want to conquer the Culture.
Azért próbálnak többet megtudni rólunk, mert le akarnak rohanni, el akarják foglalni a Kultúrát.
EnglishHe had planned to construct a machine which could conquer all the elements at once.
Az az ötlete támadt, hogy olyan gépet szerkeszt, amely szárazon, vízen, víz alatt és a levegőben egyaránt tud közlekedni.
EnglishWhy didn't Atahuallpa instead try to conquer Spain?
Miért nem próbálta inkább Atahualpa meghódítani Spanyolországot?
EnglishWith my magic and your spirit, we will surely conquer.
Az én mágiámmal és a te szellemeddel biztosan győzni fogunk.
EnglishEven as that emperor who saw the sign in the sky and said, 'In this sign shall we conquer,' so shall we.
- Ahogyan a császár, aki a jelet látta az égen, s kimondta: E jelben fogunk győzni, úgy leszünk mi is.