EN

commanding {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
- szólalt meg parancsoló hangon Gandalf.
He was exactly like a man in early middle age, tall, powerful, and commanding.
Férfi ez, java korú, megtermett, nagy hatalmú, parancsoló.
- kiáltotta Gandalf parancsoló hangon.
The commanding figure of Ginnisson moved quickly into the gap, his red hair flying as he fought to hold the line.
Ginnisson lobogó vörös hajjal vetette oda impozáns alakját a résbe, hogy megtartsa a sort.
Kemény, méltóságteljes arc.
He was a man of about fifty, tall, portly, and imposing, with a massive, strongly marked face and a commanding figure.
Körülbelül ötvenéves lehetett; magas, meglehetősen testes, de méltóságteljes megjelenésű, erős, markáns arcú férfi volt.

Voorbeeldzinnen voor "commanding" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd commanding all her strength, she descended as the earth belonged to her.
Mintha szépséges szőke boszorkány lenne, ki vadállati gyorsasággal ássa a rögöt.
EnglishThis is a confession given by me, Jean-Luc Picard, commanding USS Stargazer.
Ez egy vallomás, amit én tettem, Jean-Luc Picard, a USS Stargazer parancsnoka.
EnglishIf he's unable to resume his duties, a new commanding officer mussst be selected.
Ha képtelen ellátni a feladatát, akkor új parancsnokot kell válasssztani.
Englishthe lieutenant asked the sergeant com­manding the vehicle.
Mivel ütötték el az időt, amíg ránk vártak? kérdezte a hadnagy a jármű parancsnokától.
EnglishYour commanding general sometimes puts things down as the Fortunes of War.
A parancsnokló tábornok szívesen írja az ilyesmit a Hadiszerencse számlájára.
EnglishAll I needed to get me up was the thought of commanding a ship again.
Már a gondolattól is, hogy újra hajót irányíthatok, rohamosan javul az állapotom.
EnglishHuddie, of course, and Tony Schoondist, the old Sergeant Commanding.
Természetesen Huddie és Tony Schoondist, az öreg parancsnokló őrmester szintén.
EnglishThe Renegade, commanded by Tryla Scott, and the Thomas Paine, Capt Rixx commanding.
A Renegade, Tryla Scott hajója, és a Thomas Paine, ami Rixx kapitányé.
EnglishThis is Major General Ge Li, commanding Three-On-Second Ar­mored.
Itt pedig Ko Li vezérőrnagy, a három-nulla-kettes páncéloshadosztály parancsnoka.
EnglishA little patience, and the night-would enable us to reach a commanding position unsuspected.
Még egy kis türelem, és a sötétségben észrevétlenül lopózhatunk le a partra.
EnglishMancuso asked, surprised and very pleased with the Commanding Officer (Gold) of USS Maine.
A kapitány viselkedése nagyon meglepte, de őszintén örült a változásnak.
EnglishYou're now the commanding offiicer... of the 1st Battalion of the 7th Cavalry.
Mostmár maga vezetője... az első hadtest a hetedik lovasságának.
EnglishIt held a commanding note he rarely used, and it seemed almost as if he knew what she was up to .
Mintha megsejtette volna, hogy miben sántikál... és nem akarná, hogy megtegye.
EnglishThe Commanding Officer ofJohnnie Reb made a call to the battle-group commander on Enterprise.
A Johnnie Reb parancsnoka átszólt az Enterprise harccsoportparancsnokának.
EnglishIt would be a dishonor to himself, to his commanding officer, to his Premier, to all Chinese.
Sárba tiporná nemcsak az ő becsületét, de a parancsnokaiét, az elnökét, minden kínaiét!
EnglishThey had different commanding officers and served indifferent areas of Southeast Asia.
Nem volt azonos a parancsnokuk, nem szolgáltak együtt Indokínában.
EnglishBud, if you were commanding the other side, what would you try next?
Ha te irányítanád a másik oldalt, mivel próbálkoznál legközelebb, Bud?
EnglishIn a more forceful and commanding voice than before, Jackie said,
A korábbinál lényegesen parancsolóbb, keményebb hangon szólt rá Jackie.
EnglishLast week I have the Air Marshal commanding all Middle East passing through.
A múlt héten itt volt nálam a Közép-Keleti légierő tábornoka.
EnglishNow it was time to discuss the matter with the destroyer's commanding officer.
Ideje volt megbeszélni a dolgokat a romboló parancsnokával.