"to coexist" vertalen - Hongaars

EN

"to coexist" in het Hongaars

EN to coexist
volume_up
[coexisted|coexisted] {werkwoord}

to coexist
to coexist

Voorbeeldzinnen voor "to coexist" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe ERTMS will, therefore, probably coexist with national systems for a period of 20 years.
Az ERTMS tehát valószínűleg együtt fog élni a nemzeti rendszerekkel még kb. 20 évig.
EnglishHow did hardheaded pragmatism coexist with a belief in the occult?
De hogy tud a kemény fejű pragmatizmus békésen együtt élni az okkultban való hittel?
EnglishIt involves people with whom we will have to coexist for centuries.
Emberekről van szó, akikkel évszázadokon keresztül kell majd együtt élnünk.
EnglishThe word 'single' implies that it will not coexist with other currencies.
A "közös” szó azt jelenti, hogy nem létezhet együtt más valutákkal.
EnglishAs I understand it, these two systems still coexist in Member States.
Ha jól értettem, mindkét rendszer továbbra is fennáll a tagállamokban.
EnglishIf we achieve all of this, then Russia will take us seriously and we will co-exist well.
Ha mindezt elérjük, akkor Oroszország komolyan fog venni bennünket, és jó lesz az együttélésünk.
EnglishThere are even cases where different national systems coexist in one single country.
Még olyan esetek is előfordulnak, ahol egyetlen országon belül különféle nemzeti rendszerek működnek egymás mellett.
EnglishEcology and economics can and must coexist.
A környezetvédelem és a gazdaság egymás mellett tud és köteles létezni.
EnglishWe can coexist, I guess, and I'll show you around.
Képesek lennénk együtt élni, és én megmutatnám neked a világot.
EnglishThis planet had evidently brought forth two wholly sapient races, and they must co-exist to some degree.
Ez a világ szemmel láthatóan két értelmes fajt nevelt ki, s lehetőség szerint együtt kell élniük egymással.
EnglishBoth these systems coexist and there is no competition between them, so perhaps those fears are unjustified.
Mindkét rendszer egyszerre létezik, és nincs versengés közöttük, ezért lehet, hogy ezek a félelmek alaptalanok.
EnglishHowever, different cultures can exist or co-exist.
Mindazonáltal, igenis létezhetnek különböző kultúrák, illetve ezek a különböző kultúrák megférhetnek egymással.
EnglishBecause Islam and democracy cannot coexist.
Mert az iszlám és a demokrácia együtt nem létezhet.
EnglishA consensus is developing in internal politics, the different national and ethnic communities are able to coexist.
Belpolitikailag kialakult a konszenzus, hatékonyan megszervezték a több nemzeti és etnikai közösség együttélését.
EnglishThe two cannot coexist, one has to go.
A kettő nem fér össze, az egyiknek el kell tűnnie.
English-We've found other ways to coexist.
- Rájöttünk hogyan élhetünk együtt velük.
EnglishIn that way, many adults can coexist in the herd without constant fighting and with each knowing its rank.
Ilyen módon több felnőtt állat élhet együtt egy ménesben anélkül, hogy állandóan összeütközésbe kerülnének, mivel mindegyik tudja a saját helyét.
EnglishMany people coexist there.
EnglishThe only people who might have helped him understand how such contraries could co-exist were behind him, in the necropolis.
Az egyedüli lények, akik segíthettek volna neki megérteni, hogyan egyeztethetők össze ezek az ellentétek, már messze mögötte maradtak a holtak városában.
EnglishPluralism in the media can only be safeguarded by ensuring that private and public media can coexist without obstruction or discrimination.
A médiapluralizmus csak úgy védhető meg, ha biztosítjuk, hogy a magán- és a közmédia fennakadás vagy megkülönböztetés nélkül együtt tudjon élni.