EN charter
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

charter (ook: award, degree, diploma, warrant)
charter
charter (ook: patent)
charter
charter

Synoniemen (Engels) voor "charter":

charter
chart
English

Voorbeeldzinnen voor "charter" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishFirst, the parties can choose any one of the methods outlined in the UN Charter.
Először is a felek az ENSZ Alapokmányban megjelölt bármely módot választhatják.
EnglishThe institutions of the Union must respect the rights written into the Charter.
Az Unió intézményeinek tiszteletben kell tartaniuk a chartában rögzített jogokat.
EnglishThere are two equally important conclusions to this statement in the UN Charter.
Két egyformán fontos következtetés adódik az ENSZ Alapokmány e kijelentéséből.
EnglishThis charter is contributing to a paradoxical development in the European Union.
A charta az Európai Unióban megfigyelhető ellentmondásos tendenciát erősíti.
EnglishThe first is the little real impact the Charter of Fundamental Rights will have.
Először is arra, hogy milyen kevés valódi hatása lesz az Alapjogi Chartának.
EnglishWe now have a legally binding charter which is part of the EU's primary legislation.
Van egy jogilag kötelező érvényű chartánk, amely része az EU elsődleges jogának.
EnglishNonetheless, the Charter has been rescued and is going to be part of the Treaties.
Mindazonáltal, a chartát sikerült megmenteni, és a Szerződések részét képezi majd.
EnglishThis means that the rights set out in the Charter will not be Community rights.
Ez azt jelenti, hogy a charta által tartalmazott jogok nem lesznek közösségi jogok.
EnglishWe do not need a charter while existing legal instruments have not been implemented.
Amíg a létező jogszabályi eszközöket nem hajtottuk végre, nincs szükség chartára.
EnglishMy second point: combining the energy charter with Russia's WTO membership.
A második pont: az Energia Charta és Oroszország WTO-tagságának összekapcsolása.
EnglishHow would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
Azon tanakodtunk, hogyan oldhatjuk meg az Alapjogi Chartával kapcsolatos cseh kérést.
EnglishI would like to add just one more sentence concerning the Charter of Women's Rights.
Egyetlen egy mondatot szeretnék még mondani a Női jogi chartával kapcsolatban.
EnglishObviously, the Charter for Small Enterprises will not solve their problems.
Természetesen a Kisvállalkozások Chartája nem fogja megoldani a problémájukat.
EnglishThis is best done in relevant international conventions and in the Charter.
Erre a vonatkozó nemzetközi egyezmények és a charta jobb lehetőséget biztosít.
EnglishThe Convention reinforces the Charter and the Charter supplements the Convention.
A konvenció megerősíti a chartát, a charta pedig kiegészíti a konvenciót.
EnglishIt is a charter for the destruction of public health services in Member States.
Az irányelvjavaslat a tagállamok közegészségügyi szolgálatai lerombolásának a chartája.
EnglishIt was phased into the Irish air-traffic-control network as a private charter flight.
Az ír légiforgalmi irányítóhálózatba mint magán charterjáratot léptették be.
EnglishAn international Charter of Fundamental Rights for Internet users is needed.
Szükség van egy nemzetközi alapjogi chartára az internethasználók jogairól.
EnglishThe solemn dignity of the Charter will thus be properly recognised here in Strasbourg.
Így a Charta ünnepélyes méltóságát megfelelően el fogják ismerni itt, Strasbourgban.
EnglishWhen we make the Charter legally binding, we are not closing any gaps.
Ha jogilag kötelező erejűvé tesszük a chartát, nem tapasztunk be semmilyen rést.