"caption" vertalen - Hongaars

EN

"caption" in het Hongaars

EN caption
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

caption (ook: epigraph, inscription, label, legend)
Select the caption category, or type a name to create a new category.
Válassza ki a felirat kategóriáját, vagy írjon be egy nevet új kategória létrehozásához.
Type the text of the caption into the Caption field.
Írja be a felirat szövegét a Felirat mezőbe.
Determines the position of the caption with respect to the object.
Meghatározza az objektumhoz tartozó felirat helyzetét.
caption (ook: legend)
The caption read Fanni, captain of cricket, Merensky High, 1943.
A képaláírás így szólt: "Janni, a krikettcsapat kapitánya, Merensky, 1943".
The caption read: O homem que matou Moro.
A képaláírás ez volt: O homem que matou Moro.
You posed it on the porch of the deceased's house and captioned it BUFFY'S LONG WAIT BEGINS, or something similar.
Csak be kell állítani az elhunyt házának tornácára, aztán jöhet a képaláírás: BODRI HOSSZÚ MAGÁNYA ELKEZDÕDIK vagy ilyesmi.
caption
volume_up
fej {znw.} (okiraté)
caption

Synoniemen (Engels) voor "caption":

caption

Voorbeeldzinnen voor "caption" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishTheDaily Flicker had the grand inspiration of using the caption: HE MAY BE INYOUR TOWN!
Az Esti Lobogó-nak korszakos ötlete támadt; jelmondatát bedobta a köztudatba:
EnglishThat brought up a diagram on his screen, with the caption Schloss Ostermann.
Kisvártatva megjelent egy diagram a képernyőn Schloss Ostermann felirattal.
EnglishEach predefined caption category is formatted with a paragraph style of the same name.
Minden előre megadott feliratkategória ugyanolyan nevű bekezdésstílussal van formázva.
EnglishSelect the caption category that you want to use for the index entries.
Válassza ki a feliratkategóriákat, amelyekből jegyzéket szeretne készíteni.
EnglishImmediately above the tear was a small caption Arrived Today followed by:
A letépett rész fölött apró betűs címet talált, Ma érkezett felirattal.
EnglishOn the last page of the business section is a small story with the caption 161 PASS BAR EXAM.
A padló és a falak márványborításúak, a dupla ajtók csillogó mahagóniból készültek.
EnglishBeneath the photograph, the caption cashed in on one of the least noble instincts of human beings.
A fénykép alatta szöveg az emberi együttérzés legalsó fórumához fellebbezett:
EnglishHenry Stratford, nephew of the dead archaeologist, said the caption.
Henry Stratford, a halott archeológus unokaöccse; olvasta a képaláírást.
EnglishSpecifies the visible text or button caption for the hyperlink.
Megadja a hivatkozás gombjának feliratát vagy megjelenő szövegét.
EnglishIt was mainly a diagram, with some caption printed in block letters.
Első pillantásra diagramnak látszott, valamiféle felirattal.
EnglishSelect the type of numbering that you want to use in the caption.
Válassza ki a feliratban használni kívánt számozás típusát.
English'Two weeks passed and it happened again,' the caption reads.
"Két hét telt el, és ismét megtörtént" - olvasható a kép alatt.
EnglishEach had the same background, Derryjunior High, and the same caption beneath: SCHOOL DAYS, 1978.
Mindegyik mögött ugyanaz a háttér, a Derry Gimnázium, és ugyanaz a szöveg a képek alatt: ISKOLANAPOK, 1978.
Englishthe caption read.
Látták ezt a nőt és fiút? tették föl a kérdést a feliratok.
EnglishAdds a numbered caption to a selected graphic, table, frame, text frame, or drawing object.
Számozott feliratot ad hozzá a kijelölt objektumhoz (az objektum lehet kép, táblázat, keret, szövegkeret vagy rajz).
EnglishAdds the caption above or below the selected item.
A kiválasztott objektum felett vagy alatt feliratot hoz létre.
EnglishAnd Fludd says as much in the caption: This is the sketch for an instrumentum, it still needs work.
Fludd meg is mondja a hozzáfűzött magyarázatban: ez egy instrumentum vázlatos rajza, a továbbiakban még kidolgozandó.
EnglishHis gaze flicked down idly to the caption: Pazuzu.
Tekintete lustán a képaláírásra tévedt: "Pazuzu".
EnglishType a name for the caption object, so that you can use the Navigator to quickly jump to the caption in your document.
Adjon nevet a feliratobjektumnak, így a Navigátorral könnyen a feliratra tud ugrani a dokumentumon belül.
EnglishSelect the number of outline levels from the top of the chapter hierarchy down to include in the caption label.
Adja meg, hogy a fejezet-hierarchiában fentről lefelé számítva hány vázlatszintet akar belevenni a feliratcímkékbe.