EN

canopy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The great canopy of the Master's regal bed was a baldaquin trimmed each fortnight with new gold fringe.
A Mester fejedelmi ágyának mennyezete a baldachin, amelyen kéthetente cserélik az aranyrojtot.
Above the canopy an enormous star hung from the ceiling, shining with precious stones-or bits of glass.
A baldachin fölött hatalmas méretű csillag függött, csupa drágakő- vagy legalábbis üvegsziporka.
Once again, he rose high above us, spread out above us like a canopy.
Ismét fölénk magasodott, és szétterült, mint egy baldachin.
canopy (ook: diaphragm)
The sidewalks were busy with folks moving slowly under the store canopies and balconies, trying, but failing, to stay dry.
A járdákon nagy volt a jövés-menés, mindenki igyekezett menedéket találni a hirtelen jött áldás elől valamelyik ernyő vagy erkély alatt.
At the rim of the bluff, a detachment of heavily armored Rock Trolls pushed forward a ponderous, mobile battering ram, shielded from the top and sides by a broad canopy of sheet iron.
A szikla peremén nehézfegyverzetű trollok alakulata tolt előre egy irdatlan faltörő kost, amelyet felül és oldalt vaslemez ernyő védett.
The canopy followed and the aged bed collapsed in a crash.
Az ágymennyezet szintén leomlott, majd az öreg ágy rogyott össze nagy reccsenéssel.
canopy (ook: penthouse)
Under the leaky canopy, Charles Bezoar stared hard at Marcie; the Holnist Colonel’s eyes burned with shame and promised retribution.
A lyukas előtető alatt Charles Bezoar a szemét meresztgette Marcie-ra; a holnista ezredes szeméből sütött a szégyen és a bosszúvágy.
canopy (ook: ceiling, loft)
A long time later Simon lay still in a nest of bed coverings and stared with unseeing eyes up at the curve of the carved wood canopy overhead.
Sokkal később Simon mozdulatlanul feküdt egy halom ágytakaró alatt, és merev tekintettel bámulta a mennyezet fafaragásait a feje fölött.
Woodsmoke drifting out from under a broad canopy near the trader wagons.
Füst hömpölygött elő a kereskedőszekerek mellett felállított széles, nagy vászontető alól.
The crowd inches together under the burgundy canopy as the young minister reads from the Bible.
A fiatal lelkész bibliai idézeteket olvas fel a mélybordó vászontető alatt gyülekező tömegnek.
As they neared the town the houses became shops, two- and three-story white frame buildings where tourists stood under the canopies and took refuge from the sun.
Ahogy közeledtek a városhoz, a házakból üzletek lettek, meg két-három szintes, fehér keretű épületek, ahol turisták álldogáltak a védőtető alatt, menedéket keresve a nap elől.

Voorbeeldzinnen voor "canopy" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishLuke talked of Yoda as he brought their space yacht through a break in the canopy.
Luke beszélt Yodáról, miközben leszállt az űrhajójukkal a mocsaras dzsungelben.
EnglishFrom beneath the canopy a diminutive figure emerged, trailing a phantom light.
A lombok alól ekkor parányi figura lépett elő, lidércfényben tündökölve.
EnglishHe stared as hard as he could out the canopy of his Fulcrum but couldn't see it.
A szeme majd kiugrott a helyéből, annyira nézett, de semmit nem látott maga előtt az égen.
EnglishSteve Sillett and Marie Antoine are the principal explorers of the Redwood forest canopy.
Steve Sillett és Marie Antoine voltak a mamutfenyőerdők legelső felfedezői.
EnglishThen, slowly, he walked under the dark-green canopy to see if the place kept Saturday hours.
Aztán lassan megfordult, hogy megnézze a bolt ajtaját, nyitva-e szombaton is.
EnglishIt ignited in a bright plume of fire, sped away toward the wide bubble canopy of the MiG.
Négy vagy öt mérföldre lehetett, amikor a rakéta levált a jobb oldali tartórúd sínjéről.
EnglishThe rain was coming all right, but only a few drops had broken through the thick canopy above.
Egész rendesen esett, ám a sűrű lombkupolán alig néhány csepp tudott áttömi.
EnglishThe sky itself was nothing but bits and pieces thanks to the canopy of foliage above me.
Az égből csupán egy-egy foltot lehetett látni a lombkorona résein át.
EnglishSunlight pierced the leafy canopy and dappled the earthen carpet.
A napfény áttűzött a lombmennyezeten, foltokat rajzolt a föld szőnyegére.
EnglishThe whole debriefing team was under the canopy by the main entrance.
A kihallgatást végző csapat a főbejárat előtti lépcsőn fogadta őket.
EnglishI'd forgotten about the tree house, Wendell said dreamily, staring up into the canopy.
Teljesen megfeledkeztem a kuckónkról! mondta Wendell álmatagon, és felnézett a hatalmas fa tetejére.
EnglishWith that, the canopy came down and Richter started his engines back up.
Ezután bezárult a gép ajtaja, és Richter elindította a motort.
EnglishBut then you enter the Redwood canopy, and it's like coming through a layer of clouds.
De akkor belépünk a mamutfenyő lombkoronájába, és ez olyan, mintha egy felhőrétegen mennénk keresztül.
EnglishBeneath the dark canopy of leaves and smoke the fire laid hold on the forest and began to gnaw.
A lombozat és a füst sötét sátra alatt a tűz rátette mancsát az erdőre, s marcangolni kezdte.
EnglishA vigilant watch-eye floated silently in the soft gloom of the bed-canopy.
Egy éber őrszem lebegett némán a hálószoba félhomályában.
EnglishIt looked like a green sea, John Brightling thought, the top layer of the triple-canopy jungle.
Akár egy zöld tenger, gondolta John Brightling lenézve a háromszintű dzsungel legfelső rétegére.
EnglishOnce they were actually under the forest canopy there was less of it, in some places none at all.
Amikor már bent voltak az erdő baldachinja alatt, csökkent a hó, egyes helyeken teljesen eltűnt.
EnglishIt was getting on toward midday, for the shafts of light coming down through the canopy were almost vertical.
Mindjárt dél, a lombkoronán szinte függőlegesen hatolnak át a fény csíkjai.
EnglishI thought of her during those steamy hours under the high canopy of green.
Láttam a gőzölgő párában a zöld lombmennyezet alatt.
EnglishThe medic now unzipped the porthole of the side car's canopy and peered into Garp's eyes.
A felcser most az oldalkocsi vásznának ökörszemablakát nyitotta meg húzózárral, és belenézett Garp szemébe.