"by and large" vertalen - Hongaars

EN

"by and large" in het Hongaars

EN

by and large {bijwoord}

volume_up
This report, by and large, moves in the right direction - there is little to criticise.
Ez a jelentés nagyjából-egészéből a helyes irányba halad - kevés kritizálható pontot tartalmaz.
Taken by and large, what is your considered opinion of the Olive Branch?
Nagyjából véve mi a véleménye az Olive Branchról?
By and large the answer had been the same each time.
A válasz nagyjából-egészében mind a nyolcszor ugyanaz volt.
I would like to express my appreciation of the fact that Mr Gierek's report by and large supports the Commission's proposal.
Szeretném kifejezni elismerésemet azzal a ténnyel kapcsolatban, hogy Gierek úr jelentése egészében véve támogatja a Bizottság javaslatát.

Synoniemen (Engels) voor "by and large":

by and large

Voorbeeldzinnen voor "by and large" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.
Sőt már a közönséges osztriga lárvák is nagymértékben pusztulnak egyes helyeken.
EnglishWe always visualise the very large companies and have little sympathy for them.
Mindig a nagy cégeket képzeljük magunk elé, és nem sok szánalmat érzünk irántuk.
English'How large-hearted of you to admit it,' Morrison said, and handed the file over.
- Nagyon szép tőled, hogy beismered - mondta Morrison, és átnyújtotta a dossziét.
EnglishThomas reflected that it was rather a large barbaric earring for so small an ear.
Thomas arra gondolt, hogy elég nagy és otromba fülbevaló egy ilyen kicsi fülbe.
EnglishThis is a large building to cover with only eight men, should we have to move in.
Túl nagy ez az épület ahhoz, hogy mindössze nyolc ember fedezze, ha behatolunk.
EnglishTurning toward the large double doors of the mansion, he reconsidered the thought.
A ház jókora, kettős ajtajai felé fordulva, megint fontolóra vette a gondolatot.
EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Nagy nembeli eltérések vannak e munkavállalók körében: a nők túlreprezentáltak.
EnglishNo one would dare try such a juggernaut, Mugabe approach with a large country.
Egy nagy ország esetében senki sem merne bevetni ilyen Mugabe-féle elsöprő erőt.
EnglishLarge quantities are emitted by developing countries, such as China and India.
Nagy mennyiségeket bocsátanak ki a fejlődő országok, mint például Kína és India.
EnglishHer neck was too thick, her face too thin, her eyes too large, her nose too small.
A nyaka túl vastag volt, az arca túl vékony, a szeme túl nagy, az orra túl pici.
EnglishThe EU and Taiwan maintain economic and commercial relations on a large scale.
Az EU és Tajvan jelentős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartanak fenn.
EnglishHe picked up a large-scale map of the valley and looked to see where things went.
Aztán a völgy nagy léptékű térképét böngészte, hátha rájön, hová vezetnek a sínek.
EnglishIn so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
Egy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
EnglishAny tumor large enough to impact on his vision so dramatically would show up.
Egy akkora tumor, amely ilyen drámai mértékben befolyásolná a látását, feltűnne.
EnglishI am also very grateful that this report was adopted today with a large majority.
Én is nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést ma nagy többséggel elfogadtuk.
EnglishExports have paved the way for new businesses and large enterprises to emerge.
Az exportok nyitottak utat új üzleti lehetőségek és a nagy vállalkozások előtt.
EnglishThe only way to get a good result here is through large-scale diplomatic pressure.
Jó eredményt ebben az ügyben csak széles körű diplomáciai nyomással lehet elérni.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
A mai állásfoglalás számos, a bizottságnak címzett fellépési javaslatot tartalmaz.
Englishthe Mad Mage angrily asked Faerun at large as he strode forward.
- Mi jöhet még? - kérdezte dühösen az Õrült Mágus egész Faeruntól és előrelépett.
EnglishA large concentrated solar power plant will be inaugurated this month in Seville.
Ebben a hónapban átadnak egy nagy, koncentrált napenergia-erőművet Sevillában.