EN

blazing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Freddy looked uneasily at the blazing store, the blazing barn, the blazing cook-tent.
Szorongva nézte az izzó boltot, a lángoló csűrt, az égő konyhasátrat.
They formed a cordon around the blazing block, but there were very few spectators.
Kordont állítottak fel a lángoló épülettömb körül, de alig akadt bámészkodó.
Blazing-eyed, Father Gomez nodded passionately.
A lángoló tekintetű Gomez atya szenvedélyesen rábólintott.
An instant later they burst out into the blazing sunlight of a grassy glade possibly five acres in extent.
Szinte percek alatt ragyogó, napfényes, talán öthektárnyi füves tisztásra jutottak.
The point was to move the prey through the arches, paraboloids painted in the same blazing colors.
A cél az volt, hogy a prédát átvigyék a kapuk, az ugyanolyan ragyogó színűre festett paraboloid ívek alatt.
They were like thousands of blazing yellow dots in the blackness of the plains, and moving busily about in the bright light were the dim shapes of wiry, gnarled Gnomes and bulky, thick-limbed Trolls.
Sok ezer izzó tű döfte át a síkság feketeségét, ragyogó fényükben vékony, inas gnómok és testes, vastag lábú trollok járkáltak fürgén.
blazing (ook: flaming, flying)
They were overlooking an amphitheater lit by two blazing fires.
Egy amfiteátrumot láttak, melyet két lobogó tűz világított meg.
The brass bands played their dark savage music as they marched by, the torches blazing.
Vad, sötét muzsikát harsogtak a fúvószenekarok, miközben vonultak lobogó fáklyák alatt.
I had only to gaze at this radiant child who stood in the door of the crypt, the torch blazing above her, her tormented eyes on me.
Csak néztem ezt a sugárzó gyermeket, ahogy állt a kripta ajtajánál lobogó fáklya alatt, és bánatosan nézett engem.

Voorbeeldzinnen voor "blazing" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishRun, before the alarms go off and my idiot cohort comes blazing through the lobby.
Menekülj, mielőtt megszólal a riasztóberendezés és őrült testőröm beront az ajtón.
EnglishAnother group trudged up the steep driveway with bright flashlights blazing.
Másik, zseblámpával világító csoportjuk a kocsifeljáró irányából közeledett.
EnglishStanding in the doorway, gaunt, blazing-eyed, was a man dressed in skins and furs.
Az ajtónyílásban egy szikár, égő szemű férfi állt; testét állatbőrök, irhák borították.
EnglishThen he saw a pair of blazing green eyes that reflected back the light of their fire.
Aztán meglátta a zölden izzó szempárt, melyben megcsillant a tábortűz fénye.
EnglishShould we charge in with lasers blazing and risk Lloobee catching a stray beam?
Be kéne törnünk lézerekkel tüzelve, kockáztatva, hogy Lloobee-t érje egy eltévedt sugár?
EnglishGems, blazing like tiny fireballs, flew in all directions from the Old One's crown.
Ithboltar sapkájáról a drágakövek, mint pöttöm tűzgolyók repültek szét minden irányba.
EnglishHoulihan led the mires unopposed toward the glyph, his teeth bared, his eyes blazing.
Hulihán útjában már nem állt semmi, és vicsorítva, izzó szemmel indult a gliff felé.
EnglishOutside the sun was sinking low and the west was blazing with scarlet and gold.
A nap közben lenyugodott, s a nyugati látóhatáron vörös volt az ég alja.
EnglishAnd blazing in her head, these dead eyes looked ghastly to me, unsupportable.
A halott emberszem, amelynek erős vérszaga volt, hátborzongatóan parázslott az arcában.
EnglishShe went to touch it and then pulled her fingers back from it as if it were blazing.
Megérintette fürtjeit, visszarántotta ujját, mintha parázsba nyúlt volna.
EnglishLiquid fire dripped through holes in the blazing roof and ignited the hay in the lofts.
Folyékony tűz csurgott a tetőbe égett lyukakon, meggyújtotta a padláson levő szénát.
EnglishOn a long board set with blazing candles sat a simple meal of joints and fowl.
Gyertyákkal megvilágított, hosszú asztalon állt az egyszerű vacsora: disznósült és vadhús.
EnglishNow Tuppence saw her more clearly, saw the blazing eyes deep set in the white tragic face.
Tuppence most már világosan látta, mélyen ülő, izzó szemét, sápadt, tragikus arcát.
EnglishThe priest stared at her blazing eyes, at her uplifted hand, and scuttled out of the room.
A pap látta Igraine szikrázó szemét, fölemelt öklét, hát kifutott a szobából.
EnglishAnd there were plenty of other fathers and sons, blazing away and blazing away.
Volt ott még egy sereg apa és fiú, és lőttek, hogy csak úgy porzott.
EnglishWhen he stepped back out, the blazing sunlight washed over him like a cleansing flood.
Éppen letörölte homlokáról az izzadságot, amint Luke csatlakozott hozzá.
EnglishHis weapons carved space like blazing gouts of blood released by the stab of his fangs.
Sivrak fegyverei úgy martak az űrbe, mint amikor vér fröccsen a csillámló agyarak alatt.
EnglishWhat, thought Monk, will a fit Russian officer do on a blazing hot day off?
Vajon mit csinál egy belevaló szovjet katonatiszt ilyen kánikulában?
English'The bet would have been off and we came in all guns blazing anyway.'
Mert akkor nincs több tét, és ugyanúgy bevonulunk, állig felfegyverkezve.
EnglishLord Asriel's eyes were blazing, but he held his tongue and waited for Baruch to continue.
Lord Asriel tekintete lángot vetett, de a nyelvét féken tartotta: Baruch ajkán csüggött.