"apparatus" vertalen - Hongaars

EN

"apparatus" in het Hongaars

EN apparatus
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

thin layer chromatographic apparatus with plates measuring 20 X 20 cm
20 × 20 cm-es vékonyréteglemezek készítésére szolgáló berendezés;
thin layer chromatographic apparatus with 20 X 20 cm plates
20 × 20 cm-es vékonyréteglemezek készítésére szolgáló berendezés;
THE APPARATUS SHALL NOT BE CONSTRUCTED OF MATERIALS WHICH AFFECT THE CORROSIVENESS OF THE MIST .
A berendezés nem állhat olyan anyagokból, amelyek befolyásolják a pára korróziós hatását.

Synoniemen (Engels) voor "apparatus":

apparatus
English

Voorbeeldzinnen voor "apparatus" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo you can remove 90 percent of the root apparatus and the plants [continue] to work.
Eltávolíthatjuk a gyökérzet 90 százalékát, és a növény továbbra is működni fog.
EnglishTHE APPARATUS SHALL MEET THE PERFORMANCE REQUIREMENTS GIVEN IN ANNEX IX .
A berendezésnek ki kell elégítenie a IX. mellékletben megadott követelményeket.
EnglishI urge you again, Commander; turn over the tactical command apparatus to me.
Az volna a legcélravezetbb, ha egy idre átengednéd nekem a taktikai parancsnokságot.
EnglishSo Felix burbled off towards the black part of town in that flabbergasting apparatus.
Felix tehát ebben a lenyűgöző szerkezetben pöfögött el a város fekete negyede felé.
EnglishIs the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Nem túlságosan bonyolult és bürokratikus az uniós apparátus e feladat megoldásához?
EnglishThe apparatus consists of a box painted internally in white mat finish.
A készülék egy dobozból áll, amely belső részén fehér matt anyaggal van bevonva.
EnglishHere were have on the left, the Internet and on the right, the root apparatus.
Bal oldalt az internetet láthatjuk, jobb oldalon pedig a gyökérzetet.
EnglishSUITABLE APPARATUS FOR THE TESTS SPECIFIED IN 2.7.7.2.1 IS DESCRIBED IN ANNEX V .
A 2.7.7.2.1. pontban előírt vizsgálathoz a megfelelő berendezést az V. melléklet mutatja be.
EnglishCalibration should be carried out in line with the operating instructions for the apparatus.
A kalibrálás gyakorlati elvégzéséhez a műszer használati utasítását kell követni.
EnglishThe new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
A totális megfigyelés ezen új igénye a társadalmi kontroll apparátusát hozza létre.
EnglishSUITABLE APPARATUS FOR THE TESTS SPECIFIED IN 2.7.7.1.1 IS SHOWN IN ANNEX IV .
A 2.7.7.1.1. pontban előírt vizsgálathoz a megfelelő berendezést a IV. melléklet mutatja be.
EnglishThe man was using his lodestone apparatus, and when he'd finished, Lyra said:
A férfi a mágnesrezgéses szerkezetét működtette éppen, és mikor végzett, Lyra megszólította:
EnglishHis father gazed at the apparatus in wonderment; it was beyond his comprehension.
Apja csodálkozva bámulta a készüléket; felfoghatatlan volt számára.
EnglishHowever, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
Egy politikai párt azonban nem pusztán a pártapparátusból áll, hanem ennél sokkal több.
EnglishHe will also have been head of the British spy apparatus in Italy all through the war.
Az is kiderül majd, hogy az egész háború alatt ő volt az olaszországi brit kémhálózat feje.
EnglishHis duty was to see that no creature crept too close to the apparatus.
Vigyázott, hogy egyetlen teremtmény se másszon túlságosan közel a géphez.
EnglishExample of bending-test apparatus for rear-view mirror holders
1.5 Példa a visszapillantó tükör foglalat hajlító vizsgálatát végző szerkezetre
EnglishIt extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
A "berendezések” kategóriáját egyebek mellett az orvostechnikai műszerekre is kiterjeszti.
EnglishEXAMPLE OF AN APPARATUS FOR DUST RESISTANCE TESTS : SEE O.J .
példa az övvisszahúzó szerkezetek porállósági vizsgálatára szolgáló berendezésre
EnglishEXAMPLE OF AN APPARATUS TO TEST LOCKING OF EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
példa a vészhelyzetben reteszelő ÖVVISSZAHÚZÓK reteszelési vizsgálatára szolgáló berendezésre