EN to alienate
volume_up
[alienated|alienated] {werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "to alienate" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAbandoning the outer city is going to alienate a sizeable number of Patriarchs.
A külső város feláldozásával jó néhány pátriárka elfordult tőlünk.
EnglishWhy then do we seek to alienate Tunisia and its 10 million people?
Miért akarjuk hát Tunéziát és 10 millió lakosát magunktól távol tartani?
EnglishThe visits were useless, and besides, the warden didn't want to alienate the Brethren.
Senkinek sem ártanak ezek a látogatások, azonkívül az igazgató nem akarta magára haragítani a Társakat.
EnglishBut to alienate themselves that way would have been worse than any imaginable fate at the hands of the enemy.
De ez a számkivetettség rosszabb lenne, mint az ellenség kezére jutni.
EnglishHe couldn't run the risk of being fired because he'd managed to alienate what few clients he had.
Nem kockáztathatja meg, hogy szélnek eresszék, mert már a maradék néhány ügyfelét is sikerült elriasztania.
EnglishThe European Union cannot alienate itself from what is happening.
Az Európai Unió nem távolodhat el a történésektől.
EnglishSuch campaigns are the kind of things that alienate the citizens.
Az ilyen kampányok elidegenítik a polgárokat.
EnglishIf you manage to alienate Ryan in my body.
Ha elszúrod ezt a dolgot Ryannel, amíg a testemben vagy...
EnglishAnd my plan was to isolate and alienate.
A tervem az volt, hogy elszigetelem, és elidegenítem.
EnglishWhat we got was partly a name and shame report, which I fear will alienate many of the stakeholders.
A jelentés ehelyett részben a "megnevezni és megbélyegezni” elvet alkalmazza, és attól tartok, hogy ez sok érdekeltet el fog idegeníteni.
EnglishShe had managed to alienate both her husband and the guy who came to visit in the course of the last six weeks or so.
Végül is sikerült elidegenítenie magától a férjét éppúgy, mint azt a férfit, aki az elmúlt hat hét folyamán eljárt hozzá.
EnglishFrom our ivory towers in Brussels we have once again managed to alienate ourselves even further from the citizens in the Member States.
A brüsszeli elefántcsont-tornyunkból sikerült újra, még jobban elidegeníteni magunkat a tagállamok polgáraitól.
EnglishIt will call into question the democratic legitimacy of this Parliament and alienate citizens from the European project even more.
Ez megkérdőjelezné e Parlament demokratikus legitimitását, és csak még jobban elidegenítené az embereket az európai projekttől.
EnglishIt was a very splendid wedding-Sejanus saw to that-and one effect of it was to alienate me from Agrippina and Nero and their friends.
Pompás menyegző volt, erről Sejanus gondoskodott, és az volt a hatása, hogy el idegenítette tőlem Agrippinát, Nérót és a barátaikat.
EnglishDoes it listen to the people, does it respect their democratic wishes, or does it alienate its citizens by setting all of that aside?
Meghallgatja az embereket, tiszteletben tartja demokratikus kívánságaikat, vagy elidegeníti polgárait azzal, hogy mindettől eltekint?
Englishhe asked scornfully, aware that he might alienate her further with this approach, but too frustrated to be patient any longer.
Nocsak, valóban? - kérdezte a férfi gúnyosan, pedig tudta, hogy ezzel csak még jobban elidegeníti magától a nőt; de elfogyott a türelme.
EnglishFarewell, oh, acid-tongued Oberon, may you not alienate too many of the nurses with your withering wit, for they can make your life miserable.
Mindenféle gépezet volt a szobában, monitorok, huzalok, csövek, drótok, de mindent lekapcsoltak, és félrehúztak a fal mellé meg a sarkokba.
EnglishWe cant afford to alienate the peasants by forcing Collectivization upon them, and we cant afford to frighten away the middle classes who were fighting on our side.
Nem idegeníthetjük el a parasztokat az erőltetett kollektivizálással, és nem rémiszthetjük meg az oldalunkon harcoló középosztályt.
EnglishIf we do not wish to further alienate the public from the European project, I believe we had better listen to their will and enforce it.
Ha nem szeretnénk a lakosságot még jobban elidegeníteni az európai projekttől, akkor szerintem jobban tesszük, ha hallgatunk a kívánságukra, és annak érvényt is szerzünk.
EnglishThe use of biometric technology as proposed by Commissioner Frattini is in order to produce greater efficiency, and must not alienate public support.
A Frattini biztos úr által javasolt biometrikus technológia használata a nagyobb hatékonyságot szolgálja, és nem szabad elidegenítenie a nyilvános támogatást.