EN alien
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

alien (ook: newcomer, stranger, outlander)
volume_up
idegen {znw.}
The alien touched its absurd proboscis with one of its green digital members.
Az idegen megérintette abszurd ormányát egyik zöld, ízelt végtagjával.
He was just a kernel in a cloud, a bit of undigested food in an alien gut.
Csupán egy felhő magja volt, egy falat emésztetlen étel egy idegen gyomorban.
The alien didn't seem terribly thrilled at the magnificence of this new weapon.
Az idegen lény el sem tudott képzelni ilyen hihetetlen méretű fegyvert.

2. "extraterrestrial"

How do you know he isn't really a giant alien from a very small race of aliens?
Honnan tudod, hogy nem óriás földönkívüli valami parányi földönkívüli fajból?
One was a big biped alien, a Kdatlyno touch sculptor named Lloobee.
Egyikük nagy, kétlábú földönkívüli volt, egy Lloobee nevű kdatlyno tapiszobrász.
Back to the control room, where Ausfaller set up a relay to the Bureau of Alien Affairs on Earth.
Visszamentünk a vezérlőbe, ahol Ausfaller egy üzenetet állított össze a Földönkívüli Ügyek Hivatalának.

Voorbeeldzinnen voor "alien" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe gods of Sumer or India we would have found just as alien and distasteful.
A sumér vagy indiai isteneket ugyanolyan idegennek és ízléstelennek találtuk.
EnglishHe dug for the ancient word that sounded so mysterious and alien when spoken.
- Farad Sinter elgondolkozott, hirtelen nem találta meg azt a bizonyos, ősrégi szót.
EnglishAnd he heard his own voice, alien in tone and timbre, shouting, Let the man's mind live!
Saját hangját hallotta, hangszínében, rezgéseiben idegenül, amint ezt rikoltja:
EnglishThe bugle, musical and bright, rang again, louder, a sound alien to the place.
Az éles, dallamos kürtszó ismét felhangzott, most hangosabban, és idegenebbül csengett.
EnglishIn a strange way, the wealthy Letherü had become as remote and alien to him as the Edur.
Furcsamód a gazdag lethereket éppen olyan idegennek tekintette, mint az edurokat.
EnglishI needn't put it to my tongue, on which sugar would have tasted just as alien.
Nem kellett beledugnom a nyelvemet, amely a cukrot is ugyanolyan idegennek érezte volna.
EnglishThe men call the red stuff ripley, after the broad in the alien movies.
Az emberek "Ripley"-nek hívják ezt a valamit a "Nyolcadik utas" című film után.
EnglishBut it will change the whole balance of power, Ernest Alien objected.
Viszont meg fogja változtatni az egész erőegyensúlyt vetette ellen Ernest Allen.
EnglishI'm a member of a secret organization that monitors alien activity on Earth.
Egy tikos szervezet tagja vagyok, ami a földön kívüliek tevékenységét ellenőrzi a Földön.
EnglishAcross the blood-smeared deck of the alien cruiser, his gaze fell on the Gubru radio.
A vérmocskos falak közt hirtelen a gubruk rádiójára tévedt a tekintete.
EnglishNo doubt he was glad to share a house with an unregistered alien of high moral character.
Azt hiszem, örült, hogy egy házban lehet az erkölcsileg fedhetetlen barbár idegennel.
EnglishThe military broadcasts showed scenes of alien executions and tortures.
A katonai adók idegenek kivégzéséről és megkínzásáról mutattak jeleneteket.
EnglishKyp followed as the cloned alien fairly ran up three flights of stairs to his personal abode.
Kyp követte, amint a barátja beszaladt a házba, és megkereste a saját szobáját.
EnglishThere was a second bubble forming beside the one enclosing the alien.
A buborék fellebbent Uagen feje mellé, és egy második buborék vált ki belle.
English'Atmosphere and temperature are adjusted for Culture standard,' the alien told him.
A leveg összetételét és hmérsékletét a kultúrabeli normához igazítottuk közölte a jhuvuoni.
English`All right, he said as the alien moved to where he gestured, by the gaping hole.
Jól van mondta, amikor a lény odaért, ahová mutatta, a nyíláshoz.
EnglishThey'd perfected the system during the Cimmino trial last year in Alien-town.
A rendszert már előző évben Allentowban, a Cimmino-féle per folyamán tökéletesre csiszolták.
EnglishAs alien and bitter as these underground creatures were, they had once been starfarers.
Bármilyen idegenek és megkeseredettek is ezek a földalatti lények, valaha űrjárók voltak.
EnglishI can have him looked up - not from the Sans Souci angle but from the enemy alien angle.
Ellenőriztettem, nem mint Sans Souci lakóját, hanem mint egy ellenséges ország polgárát.
EnglishTo those within the hierarchy of the Church, we were alien and mysterious.
Idegenek és titokzatosak, gyanúsak és eretnekek voltunk Róma szemében.