"added to" vertalen - Hongaars

EN

"added to" in het Hongaars

HU

EN added to
volume_up
{bijwoord}

added to (ook: plus)
Note: If you abort your files will be created but will not be added to the project.
Megjegyzés: ha kilép, a fájlok létrejönnek, de nem lesznek hozzáadva a projekthez.
Dylan mentally added a tip for the waitress, put cash on the counter.
Dylan odatette az árát a pultra, hozzáadva a borravalót is.
%1 added to learn list of all open learn windows
%1 hozzáadva az összes nyitott tanulási ablak tanulási listájához

Vergelijkbare vertalingen voor "added to" in Hongaars

to add werkwoord
ad zelfstandig naamwoord
Hungarian
to voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "added to" in het Hongaars

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHe added drily: And I don't think you'll be going that way either, Mr.
Aztán szárazon hozzátette: És azt hiszem, maga se fog meghibbanni, Mr. Lombard.
EnglishNot to mention selling coke, all that coke the Russian brought in, Chavez added.
- Nem is beszélve arról, hogy kokaint árulnak, amit azzal az orosszal hozattak be.
EnglishOh, by the way, we have Sean Grady in custody, Bellow added, with careful timing.
Ja, mellesleg letartóztattuk Sean Gradyt - tette hozzá Bellow gondos időzítéssel.
EnglishRemember, the announcer added jocularly, that's how the Donners got into trouble.
Ne feledjék tette hozzá vidáman a bemondó , így került bajba a Donner-csoport is.
EnglishHe straightened the boy's blankets and added the quilt from the foot of the bed.
Kisimította a gyerek takaróit, ráborította a paplant, amely az ágy végében feküdt.
English'Not to mention the ones the Earl of Lenda sent from Cimmura,' Sparhawk added.
Nem beszélve azokról, akiket Lenda gróf küldött Cimmurából tette hozzá Sparhawk.
EnglishFinally a little anhydrous socium sulphate is added and the mixture is shaken.
Végezetül hozzáadunk némi vízmentes nátrium-szulfátot és összerázzuk a keveréket.
EnglishPyrE emits energy, which is why E, the energy symbol, was added to the prefix Pyr.
Az energiát jelképező betűt hozzáillesztettük az első három betűhöz, a "Pyr"-hez.
EnglishIn a detective story, he added wistfully, she'd be just the woman who had done it.
Egy jó detektívregényben tulajdonképpen ő lenne a gyilkos tette hozzá ábrándozva.
EnglishHe hesitated, then added: 'If you screw up, it's probably gonna get you killed.'
- Egy kis habozás után hozzátette: - Ha becsavarodik, valószínűleg kinyírják.
EnglishShe added, When the war's over, I'll be able to tell you something about my job.
Majd hozzátette: Ha vége lesz a háborúnak, majd én is mesélhetek a munkámról.
EnglishThe following entry is added to the second subparagraph of Article 2 (1):
1. A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következő sorral egészül ki:
EnglishYou can only make withdrawals on Monday and Wednesday as an added security measure.
További óvintézkedésként csak hétfőnként és szerdánként vonhatsz ki pénzt belőle.
EnglishOnly, he added, it quite often isn't anything to do with the business in hand.
- Csakhogy ez a legtöbbször - tette hozzá - nem függ össze a szóban forgó esettel.
EnglishAnd my aunt Phillips is sure it would do me a great deal of good, added Kitty.
- Philips néni azt mondja, hogy nekem is nagyon jót tenne - fűzte hozzá Kitty.
EnglishMichael had added earth to this place, and the newest, tenderest grass grew here.
Michael fel is töltötte ezt a részt, amelyen a legzsengébb, legfrissebb fű sarjadt.
EnglishI am confident that the cultural programme will be added in three years' time.
Biztos vagyok abban, hogy három év múlva a kulturális program is része lesz ennek.
EnglishShe added with a shade of resentment, And Jeff's always seemed so fond of Peter.
Kis szemrehányással folytatta: Mindig úgy látszott, hogy Jeff nagyon szereti Petert.
EnglishHe added, But she was young and beautiful and to my mind infinitely pathetic.
Hozzátette: - De fiatal volt és szép, és szerintem végtelenül szána lomraméltó.
EnglishHe added thoughtfully, It looks, does it not, as though we return to our muttons?
Elgondolkozva folytatta: Sajnos, már megint ott vagyunk, ahonnan elindultunk.