"everything" vertalen - Grieks

EN

"everything" in het Grieks

EL

EN everything
volume_up
{voornaamwoord}

everything
volume_up
τα πάντα {vnw. m/v mv.}
It reduces everything down to what's relevant and it discards everything that's not relevant.
Ανάγει τα πάντα στο τι είναι σχετικό, και απορρίπτει ό,τι δεν είναι σχετικό.
Conventional wisdom held that everything was safe up to a point, a threshold.
Η συμβατική γνώση έλεγε ότι τα πάντα ήταν ασφαλή μέχρι ενός σημείου, ενός ορίου.
Those athletes had sacrificed everything to compete in the games.
Αυτοί οι αθλητές είχαν θυσιάσει τα πάντα για να συναγωνιστούν στους αγώνες.
everything
volume_up
όλα {vnw. m/v mv.}
And if everything failed, there are some secondary uses.
Και αν όλα αποτύχουν, υπάρχουν κάποιες δευτερεύουσες χρήσεις.
It's how computers do everything it is that computers do.
Έτσι κάνουν οι υπολογιστές όλα όσα κάνουν οι υπολογιστές.
We thought we had all our bases covered, we'd done everything right.
Νομίζαμε ότι καλύψαμε όλα τα πεδία, ότι τα κάναμε όλα σωστά.

Voorbeeldzinnen voor "everything" in het Grieks

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo I can see everything that Romo sees, and I get a robot's-eye-view of the world.
Έτσι μπορώ να δω ό,τι βλέπει το Ρόμο, και να έχω μια ρομποτική ματιά του κόσμου.
EnglishThis was the pre-bureaucratic age, an age in which everything had to be local.
Αυτή ήταν η προ-γραφειοκρατική εποχή, μια εποχή όπουόλα έπρεπε να είναι τοπικά.
EnglishHe fled Germany, together with his family, leaving everything else behind.
Εγκατέλειψε τη Γερμανία μαζί με την οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του τα πάντα.
EnglishWishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Σας εύχομαι και τους δυο τις θερμότερες ευχές για τον αρραβώνα σας και το μέλλον σας.
EnglishThey are sold in the name of forced labor, camel jockeying, anything, everything.
Εμπορεύονται στο όνομα της καταναγκαστικής εργασίας, ως αναβάτες καμήλας, για τα πάντα.
EnglishThen finally we have governmental bodies everywhere that will regulate everything we do.
Και τελικά έχουμε κυβερνητικούς φορείς παντού που θα ρυθμίσουν οτιδήποτε κάνουμε.
EnglishOnce you've got everything you want in your message, you can go ahead and send it.
Εφόσον έχετε ό,τι χρειάζεστε στο μήνυμά σας, μπορείτε να προχωρήσετε και να το στείλετε.
EnglishYou know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
Ξέρετε πως τα νεογέννητα μωρά πιστεύουν πως είναι μέρος των πάντων: δεν είναι χωριστά.
EnglishSo I just bought one specimen of everything which was sold on the roadside.
Έτσι απλά αγόρασα ένα είδος από κάθε τι που ήταν προς πώληση στο δρόμο.
EnglishBut as you can imagine, it's catching everything else in its path as well.
Kι αυτό σέρνεται στο βυθό, σ' αυτήν την περίπτωση για να πιάσει γαρίδες.
EnglishBy the early 90s, Congress passed the law that changed everything.
Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το Κογκρέσο πέρασε ένα νόμο που άλλαξε τα πάντα.
EnglishEverything within the Documents, Music, Pictures, and Shared Documents folders.
Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στους φακέλους "Έγγραφα", "Μουσική", "Εικόνες" και "Κοινόχρηστα έγγραφα".
EnglishDVD drives can do everything that CD drives can, plus read DVDs.
Οι μονάδες DVD μπορούν να κάνουν όσα και οι μονάδες CD και επιπλέον διαβάζουν DVD.
EnglishEverything that happened on screen had to be very easily understood by a typical viewer.
Ό,τι συνέβαινε στην οθόνη θα έπρεπε να γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό από oποιοδήποτε θεατή.
EnglishEverything risky requires a license, so learning to drive, owning a gun, getting married.
Οτιδήποτε ενέχει ρίσκο απαιτεί κάποια άδεια, όπως η εκμάθηση οδήγησης, η οπλοκατοχή, ο γάμος.
EnglishBecause everybody has a digital camera or cell phone camera, they took pictures of everything.
Επειδή όλοι έχουν μια ψηφιακή φωτογραφική ή κινητό με φωτογραφική, φωτογράφησαν τα πάντα.
EnglishOnce you're sure you have everything you need from the Windows.old
Αφού βεβαιωθείτε ότι έχετε ό,τι χρειάζεστε από το φάκελο Windows.old,
EnglishBut everything about institutions makes them uncomfortable with that disproportionality.
Αλλά πάντα οι οργανισμοί νιώθουν άβολα μ' αυτήν τη δυσαναλογία.
EnglishBecause what you can measure in virtuality is everything.
Επειδή αυτά που μπορείς να μετρήσεις με την ψηφιιοποίηση είναι απλά τα πάντα.
EnglishEverything you need to organize, edit, and publish your photos—free!
Ό,τι χρειάζεστε για να οργανώνετε, να επεξεργάζεστε και να δημοσιεύετε τις φωτογραφίες σας, δωρεάν!