"yield curve" vertalen - Fins

EN

"yield curve" in het Fins

EN

yield curve {zelfstandig naamwoord}

volume_up
yield curve
The yield curve has remained fairly steep, but the downward impact of this on monetary growth is gradually waning.
Tuottokäyrä on pysynyt jokseenkin jyrkkänä, mutta rahan määrän kasvua hidastava vaikutus väistyy vähitellen.
As a more detailed examination shows, the flat yield curve and the structure of bank deposit rates have led to a number of substitution effects.
Yksityiskohtaisempi tarkastelu paljastaa, että loiva tuottokäyrä ja pankkien talletuskorkojakauma ovat johtaneet lukuisiin sijoitusten siirtoihin.

Vergelijkbare vertalingen voor "yield curve" in Fins

yield zelfstandig naamwoord
Finnish
to yield werkwoord
curve zelfstandig naamwoord
to curve werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "yield curve" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Englishinitially triggered by a relatively flat yield curve and developments in stock markets, and,
osakemarkkinoiden kehitys ja nyt viimeaikoina rahamarkkinoiden epävarmuuden äkillinen
EnglishThe resulting yield curve has delivered a financial environment very significantly supportive to economic recovery.
Tästä seurannut kaarre on vaikuttanut rahoitusympäristöön voimakkaan kannustavasti.
EnglishAt the same time, the steep slope of the yield curve may have supported shifts from M3 to longer-term deposits and securities outside M3.
Lisäksi tuottokäyrän jyrkkyys on saattanut lisätä varojen siirtoja M3:sta sen ulkopuolisiin pitkäaikaisiin talletuksiin ja arvopapereihin.
EnglishSecond, and more fundamentally, the steep slope of the yield curve provides an incentive to shift funds out of M3 into longer-term deposits and securities, thereby dampening M3 growth.
Vielä tärkeämpi tekijä on kuitenkin ollut se, että tuottokäyrän jyrkkyys suosii varojen siirtämistä M3:sta pitkäaikaisiin talletuksiin ja arvopapereihin, mikä jarruttaa M3:n kasvua.
EnglishThe currently flat yield curve has given rise to a substitution from longer maturity assets into monetary instruments, which offer similar remuneration but greater liquidity and less risk.
Tuottokäyrän ollessa tasainen sijoituksia on siirretty pitempiaikaisista omaisuuseristä likvidimpiin instrumentteihin, jotka tarjoavat samankaltaisen tuoton pienemmällä riskillä.