"yen" vertalen - Fins

EN

"yen" in het Fins

volume_up
yen {znw.}
FI

EN yen
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

yen
volume_up
jeni {znw.}
JPY – Japanin jeni
At the moment, now that the yen is falling, we are noting a considerable increase in Japanese exports to the European Union.
Nyt kun jeni on vaihtelevasti laskussa, Japanin vienti Euroopan unioniin on lisääntynyt tuntuvasti.

Synoniemen (Engels) voor "yen":

yen

Voorbeeldzinnen voor "yen" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOf that, 15% are in gold, while the remaining 85% consist of US dollars and yen.
15 prosenttia on kultaa ja jäljellä oleva 85 prosenttia dollareita ja jenejä.
EnglishThe euro should become the third international reserve currency alongside the dollar and the yen.
Eurosta on tehtävä kolmas kansainvälinen reservivaluutta dollarin ja jenin rinnalle.
EnglishIt is also a guarantee of stability for the euro in relation to strong currencies such as the yen and the dollar.
Se takaa myös euron vakauden dollarin ja jenin kaltaisiin vahvoihin valuuttoihin nähden.
EnglishAs a result we have a say in the global economy, and we will be on equal footing with the dollar zone, the yen zone.
Sen avulla saamme vaikutusta maailmantalouteen, ja pääsemme samaan asemaan kuin dollari- ja jenivyöhykkeet.
EnglishThe ECB’s foreign reserves portfolio consists of US dollars, Japanese yen, gold and special drawing rights.
EKP:n valuuttavaranto koostuu Yhdysvaltain dollareista, Japanin jeneistä, kullasta ja IMF:n erityisnosto-oikeuksista.
EnglishThe credibility and the international role of the euro, particularly in relation to the dollar and the yen, will depend on this.
Tästä riippuvat euron uskottavuus ja kansainvälinen merkitys erityisesti dollariin ja jeniin nähden.
EnglishThe ECB’s foreign reserves portfolio consists of US dollars, Japanese yen, gold and Special Drawing Rights (SDRs).
EKP:n valuuttavaranto koostuu Yhdysvaltain dollareista, Japanin jeneistä, kullasta ja IMF:n erityisnosto-oikeuksista.
Englishand the Japanese yen). With regard to these currencies, Article 111 of the Treaty defines two possible alternative institutional set-ups:
Perustamissopimuksen artiklassa 111 määritellään kaksi mahdollista vaihtoehtoista institutionaalista menettelyä.
EnglishOf course, the value of the euro has fallen in relation to the dollar and, to a lesser extent, in relation to the yen and the pound.
Euron arvo on tietenkin laskenut suhteessa dollariin ja vähäisemmässä määrin myös suhteessa jeniin ja Ison-Britannian puntaan.
EnglishEach NCB or pool of NCBs usually manages a single US dollar or Japanese yen portfolio as an agent of the ECB.
Kukin valuuttavarantojen hoitoon osallistuva kansallinen keskuspankki hoitaa yleensä vain joko Yhdysvaltain dollareista tai Japanin jeneistä koostuvaa salkkua.
EnglishAt present, given the interest rate differentials between the euro on the one hand, and the US dollar and the yen on the other, the net income from interest is positive.
Nykyisin, kun otetaan huomioon toisaalta euron ja toisaalta dollarin ja jenin korkotason erot, nettokorkotulo on positiivinen.
EnglishA 10% depreciation of the US dollar and the yen against the euro, accompanied by a 10% fall in the price of gold, would wipe out all the ECB' s existing capital.
Dollarin ja jenin 10 prosentin arvonvähennys euroon verrattuna, johon liittyy kullan hinnan 10 prosentin lasku, hävittäisi koko EKP:n nykyisen pääoman.
EnglishIndeed, the strengthening of the yen in relation to the dollar has strongly handicapped Japanese exports and has led to massive relocations of entire sections of Japanese industry.
Jenin arvon nousu dollariin verrattuna on voimakkaasti haitannut Japanin vientiä ja johtanut kokonaisten Japanin teollisuuden osa-alueiden voimakkaaseen hajauttamiseen.
EnglishOne is the relationship between the major floating convertible currencies of the industrialised countries, such as the dollar, the euro, the yen, the pound sterling and the Canadian dollar.
Yksi niistä on teollisuusmaiden tärkeimpien kelluvien vaihdettavien valuuttojen, kuten Yhdysvaltojen dollarin, euron, jenin, punnan ja Kanadan dollarin välinen suhde.