"material" vertalen - Fins

EN

"material" in het Fins

EN material
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

material (ook: raw material)
Information is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
Tieto on demokratiajärjestelmän raaka-aine ja pääasiallinen katalysaattori.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
Arvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, vesi on kallis raaka-aine.
Tieto tulee olemaan raaka-aine.
material (ook: fodder)
This material is available free of charge for information purposes related to the euro.
Materiaali on saatavissa veloituksetta euroon liittyviin tiedotustarkoituksiin.
How do you prove that it was not material protected by copyright that you sent?
Miten todistat, että lähettämäsi materiaali ei kuulu tekijänoikeuden piiriin?
The third thing is enriched material, which is in breach and is continuing to be produced.
Kolmas asia on rikastettu materiaali, joka on rikkomus ja jonka valmistamista jatketaan.
material (ook: data)
I also wonder why the background material is still marked secret.
Ihmettelen edelleen sitä, miksi tausta-aineisto on jatkuvasti salaiseksi leimattua.
We must be able to locate criminal material, which should not have to be a job for the police.
Rikollinen aineisto tulee voida löytää. Se ei ole poliisitointa.
The material available to us and the study as published are enlightening, but they are not normative.
Saatavillamme oleva aineisto ja julkaistu tutkimus ovat valaisevia mutta eivät normatiivisia.

Synoniemen (Engels) voor "material":

material

Voorbeeldzinnen voor "material" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe enlargement of the European Union is, however, not just a material question.
Euroopan unionin laajentuminen ei ole kuitenkaan pelkästään aineellinen kysymys.
EnglishIt goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.
On itsestään selvää, että lapsiporno ja rasistiset mielipiteet ovat tuomittavia.
EnglishRegarding embryos as exploitable material risks opening the ethical floodgates.
Kun alkioita pidetään hyödynnettävänä materiaalina, eettiset padot saattava aueta.
EnglishIf terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
Jos terroristit saisivat käsiinsä tätä ainetta, seuraukset olisivat tuhoisat.
EnglishParticular care should be taken over material aimed at children and young people.
Erityisen tarkkana olisi oltava lapsille ja nuorille suunnatun materiaalin suhteen.
English   I would like you to send to my office copies of the material you referred to.
   Pyydän teitä lähettämään toimistooni jäljennökset aineistosta, johon viittasitte.
EnglishThere are certainly material arguments here which go beyond political bounds.
On varmasti olemassa asiallisia argumentteja, jotka ylittävät puolueiden rajat.
EnglishEurope needs to boost the mobility of its intellectual and material resources.
Eurooppa tarvitsee lisää henkisten ja materiaalisten resurssien liikkuvuutta.
EnglishThere was no question of any of the material being removed from safeguards control.
Polttoainetta ei missään nimessä ollut jätetty turvatarkastusten ulkopuolelle.
EnglishThe Commission can contribute in substance, providing material and human resources.
Komissio voi pääosin edistää asiaa tarjoamalla aineellisia ja henkilöstöresursseja.
EnglishIt makes no material difference; at some point the House will have to state its view.
Asia ei muutu mitenkään, parlamentin on otettava siihen kantaa jossain vaiheessa.
EnglishRegrettably, children are the main victims of this type of explosive material.
Tämänkaltaisten räjähdysaineiden uhreiksi joutuvat valitettavasti useimmiten lapset.
EnglishKarolina's family and friends received e-mails containing pornographic material.
Karolinan perhe ja ystävät saivat sähköpostia, joka sisälsi pornografista materiaalia.
EnglishThe report provides some basic background material that I shall briefly cover here.
Mietinnössä on perustavanlaatuista taustamateriaalia, joita käsittelen nyt lyhyesti.
EnglishI can agree with many of the comments and proposals given in the material.
Olen samaa mieltä monista asiakirjassa esitetyistä kannanotoista ja ehdotuksista.
EnglishMarketing of vegetable propagating and planting material, other than seed (
Vihannesten lisäys- ja taimiaineiston pitäminen kaupan (kodifioitu toisinto) (
EnglishAnd they also go into certain specific technical and material requirements.
Lisäksi siinä käsitellään tiettyjä teknisen ja materiaalialan erikoistarpeita.
EnglishI obtained material which you were all able to read in the secret reading room.
Sain aineistoa, johon te kaikki voitte tutustua salaisessa lukuhuoneessa.
EnglishAnother thing we must also monitor is the use of the teaching material being developed.
Toinen asia, jota meidän on seurattava, on kehitettävän opetusmateriaalin käyttö.
EnglishIn all other areas of expenditure, the Court found material levels of error.
Kaikilla muilla menoaloilla tilintarkastustuomioistuin havaitsi olennaisia virheitä.