EN hinder
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

hinder (ook: back, hind, rear)
hinder

Synoniemen (Engels) voor "hinder":

hinder
hind
English

Voorbeeldzinnen voor "hinder" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt will hinder the big flow of normal investments and trade that we are in need of.
Sillä vaikeutetaan tarvitsemiemme tavanomaisten investointien ja kaupan kulkua.
EnglishThe argument advanced here is that such restrictions would hinder research.
Täällä esitetyn väitteen mukaan tämänkaltaiset vaatimukset haittaisivat tutkimusta.
EnglishSimplification is always a good thing, provided it does not hinder effectiveness.
Yksinkertaistaminen on aina hyvä asia, kunhan se ei haittaa tehokkuutta.
EnglishAnd false demagoguery will only hinder the resolution of such a serious problem.
Ja valheellinen kansankiihotus vain lamaannuttaa tämänkaltaisen vakavan ongelman ratkaisun.
EnglishAn attempt to go back to the old ways would simply hinder that process.
Yritys taantua takaisin vanhaan yksinkertaisesti hidastuttaisi tätä prosessia.
EnglishThis would hinder and prejudice the smooth operation of the internal market.
Tämä vaikeuttaisi ja haittaisi sisämarkkinoiden joustavaa toimintaa.
EnglishIf there has to be a CAP, let it assist farmers and not hinder them.
Jos YMP:tä on harjoitettava, olkoon se maanviljelijöiden apuna eikä esteenä.
EnglishToo much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.
Etikettien sisältämät liialliset tiedot voivat itse asiassa vaikeuttaa ostajan päätöksentekoa.
EnglishIndeed, to do that at this stage might even hinder its future progress.
Sellainen saattaisi tässä vaiheessa jopa vaikeuttaa tulevaa edistystä.
EnglishShort-term procedures that hinder resettlement have to be removed.
Lyhyen aikavälin menettelyt, jotka vaikeuttavat uudelleensijoittamista, on poistettava.
EnglishWill this support or hinder a rules-based multilateral world order?
Tukeeko vai haittaako tämä sääntöihin ja monenvälisyyteen perustuvaa maailmanjärjestystä?
EnglishI therefore believe that the entry of Greece into the euro will help rather than hinder it.
Uskonkin, että Kreikan liittyminen euroon ei aiheuta vaikeuksia eurolle, vaan se tukee sitä.
EnglishThe Polish people do not want to hinder development of the European Union.
Puolan kansa ei halua vaikeuttaa Euroopan unionin kehittymistä.
EnglishCall a halt to the never-ending stream of directives and regulations which only hinder business.
Pysäyttäkää loputon direktiivien ja asetusten virta, josta on vain haittaa liike-elämälle.
EnglishFurthermore, Turkey continues to hinder progress in the search for a solution to the Cyprus problem.
Lisäksi Turkki vaikeuttaa edelleen Kyproksen ongelman ratkaisua.
EnglishThis does not hinder in any way the implementation of Doha.
Tämä ei estä millään tavalla Dohan julistuksen täytäntöönpanoa.
EnglishThe industry argues that the introduction of such an approach would hinder the further spread of credit cards.
Luottokorttien tuleva levittäminen häiriintyisi, jos sellainen otettaisiin markkinoille.
EnglishWe must not hinder any type of energy, above all if it does not produce CO2 emissions.
Emme saa asettaa esteitä minkäänlaiselle energialle, emme varsinkaan, jos siitä ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.
EnglishHowever, as several of you have pointed out, this should not hinder the launch of the new system.
Kuitenkin, kuten monet ovat huomauttaneet, tämän ei pitäisi viivästyttää uuden järjestelmän käyttöönottoa.
EnglishThese ratings, which are a far cry from reality, clearly hinder countries in recovering from the crisis.
Nämä luokitukset, jotka ovat kaukana todellisuudesta, selkeästi estävät maita toipumasta kriisistä.