"to go back" vertalen - Fins

EN

"to go back" in het Fins

EN

to go back {werkwoord}

volume_up
It was also clear that we will not go back to the way things were before Monterrey.
Selvää oli myös, ettemme aio palata Monterreyta edeltävään tilanteeseen.
Cancel the download and go back to browsing the web.
Voit peruuttaa latauksen ja palata selaamaan Internetiä valitsemalla Peruuta.
But for that reason, I want to go back to the idea of sensitivity.
Haluan kuitenkin siksi palata tietoisuuden ajatukseen.
We do not have to go back to the caves, but we must advance to better efficiency.
Meidän ei tarvitse mennä takaisin luolaan, vaan meidän on päästävä parempaan energiaintensiteettiin!
Most of them don't want to go back to the countryside, but they don't have the sense of belonging.
Useimmat heistä eivät halua mennä takaisin maaseudulle, mutta he eivät tunne kuuluvansa mihinkään.
As Mr Guterres said, these people do not want to come to the European Union; they want to go back home.
Kuten YK:n pakolaisvaltuutettu Guterres sanoi, nämä ihmiset eivät halua tulla Euroopan unioniin, he haluavat mennä takaisin kotiin.

Vergelijkbare vertalingen voor "to go back" in Fins

go zelfstandig naamwoord
to go werkwoord
back zelfstandig naamwoord
back bijvoeglijk naamwoord
back bijwoord
Finnish
to back werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "to go back" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Palaisin vielä solidaarisuutta koskevaan pyyntöön, jonka monet teistä esittivät.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishPresident Bush's speech yesterday did not go back on this condition in any way.
Presidentti Bush ei antanut eilisessä puheessaan tippaakaan periksi tässä asiassa.
English(PT) Mr President, I am going to go back over some things that have been said here.
(PT) Arvoisa puhemies, palaan joihinkin seikkoihin, joita täällä on mainittu.
EnglishI go back to the times when we looked at this directive in the first place.
Muistelen niitä aikoja, jolloin käsittelimme ensimmäisen kerran tätä direktiiviä.
EnglishWe are now in the year 2008, and some of those issues go back to 2003, 2004 and 2005.
Nyt on vuosi 2008, ja jotkut noista kysymyksistä ovat vuodelta 2003, 2004 ja 2005.
EnglishIt would be futile in that the culprits are elsewhere and go further back in time.
Siitä ei ole hyötyä, koska syylliset ovat muualla, ja virheet on jo tehty.
EnglishI do not want this animal meal to go back onto the market in third countries.
En haluaisi, että luujauho päätyy kolmansissa maissa takaisin markkinoille.
EnglishPress the ENTER button to quickly go back to the last channel you were watching.
Siirry nopeasti takaisin edelliseen kanavaan, jota katselit, painamalla ENTER-painiketta.
EnglishIf you go back two billion years, you're not on an Earth-like planet any more.
Jos mennään takaisin kaksi miljardia vuotta, ei olla enää Maan kaltaisella planeetalla.
EnglishI will first go back to the report by Mrs Lefrançois on combating terrorism.
Käsittelen ensin Roselyne Lefrançois'n mietintöä terrorismin torjumisesta.
EnglishAnd so we go back to our discussions and to bemoaning this dreadful state of affairs.
Keskustelut siis jatkuvat, ja pahoittelemme, että asiat ovat näin huonosti.
EnglishWe have to go back to the drawing board and ask ourselves what our priorities are.
Meidän täytyy aloittaa alusta ja kysyä itseltämme, mitkä ovat ensisijaiset tavoitteemme.
EnglishIt means they go back to the villages that Mr Milosevic has razed to the ground.
He menevät takaisin kyliinsä, jotka Milosevi on tuhonnut maan tasalle.
EnglishAn attempt to go back to the old ways would simply hinder that process.
Yritys taantua takaisin vanhaan yksinkertaisesti hidastuttaisi tätä prosessia.
EnglishIf you want to run a scan right away, go back to the Home tab and click Scan now.
Jos haluat suorittaa tarkistuksen heti, palaa Etusivu-välilehteen ja valitse Tarkista nyt.
EnglishThe Commission is right to say that we cannot go back and renegotiate this waiver.
Komissio totesi aivan oikein, ettemme voi perääntyä ja neuvotella uudelleen vapautuksesta.
EnglishPeople could go back and search for different reasons why there are numbers of people there.
Ihmiset voisivat hieman miettiä eri syitä, mistä pakolaisten suuri määrä johtuu.
EnglishIf these incinerators are not used, people may well have to go back to burial.
Jos näitä polttolaitoksia ei saa käyttää, ihmisten on taas ryhdyttävä hautaamaan jätteitä.
EnglishAre we making sure that the benefits of their catches go back to their people?
Varmistammeko, että pyynnistä saadut tulot menevät alueen asukkaille?