EN founder
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

It's called the Barefoot College, and its founder, Bunker Roy, explains how it works.
Barefoot Collegen perustaja, Bunker Roy, kertoo koulun toimintaideasta.
He was the founder and the President of the think tank Notre Europe, and some other initiatives.
Hän oli Notre Europa -ajatushautomon ja joidenkin muiden hankkeiden perustaja ja puheenjohtaja.
1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this "substitution."
Vuonna 1926 Kurt Lewin, sosiaalipsykologian perustaja, kutsui tätä 'substituutioksi'.
founder
volume_up
valaja {znw.}

Voorbeeldzinnen voor "founder" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Se ei voi verrata itseään Ranskaan, Saksaan ja muihin perustajajäseniin.
EnglishOtherwise there is a risk that all our common efforts will founder.
Muuten on olemassa vaara, että kaikki yhteiset ponnistelumme menevät hukkaan.
EnglishIt is well known that Portugal was not a founder Member State of the European Communities.
Tiedämme hyvin, ettei Portugali ollut Euroopan yhteisöjen perustajajäsen.
EnglishAt the end of the war, the six founder States decided to pool their coal and steel production.
Kuusi perustajavaltiota päätti sodan jälkeen yhdistää teräksen- ja hiilentuotantonsa.
EnglishHow can we turn Europe into a democratic power and founder of a new world order?
Miten voimme tehdä Euroopan unionista demokraattisen mahdin ja uuden maailmanjärjestyksen perustajan?
EnglishPolitical personalities like the French and Spanish European Commissioners will founder here.
Poliittiset persoonallisuudet, kuten Ranskan ja Espanjan komission jäsenet, sulautuvat massaan.
EnglishThat really does need to be taken into account, otherwise this project will ultimately founder.
Tämä pitää todella ottaa huomioon, muuten tämä hanke epäonnistuu.
EnglishIceland is a small, stable and wealthy democracy and a founder member of NATO and the Council of Europe.
Islanti on pieni, vakaa ja varakas demokratia sekä Naton ja Euroopan neuvoston perustajajäsen.
EnglishHowever, if we do not solve the challenges which we now face, we will founder in the course of this century.
Epäonnistumme kuitenkin tämän vuosisadan kuluessa, ellemme ratkaise nyt nykyisiä haasteita.
EnglishWe are well aware of our privileged position as a founder Member State of European integration.
Olemme hyvin tietoisia etuoikeutetusta asemastamme yhtenä Euroopan yhdentymisen käynnistäneenä jäsenvaltiona.
EnglishThe Netherlands is, after all, one of the founder members of the EU.
Alankomaathan on yksi EU:n perustajajäsenistä.
EnglishReferenda on this proposal have been held in two founder Member States, with the people voting against it.
Siitä järjestettiin kansanäänestys kahdessa perustajajäsenvaltiossa, joissa kansa äänesti sitä vastaan.
EnglishIt connects a founder Member of the EU, namely Germany, with the two most recent Members, Bulgaria and Romania.
Se yhdistää yhden EU:n perustajajäsenen, Saksan, kahteen uusimpaan jäseneen, Bulgariaan ja Romaniaan.
EnglishWe do so in the first instance because the United Kingdom is not going to be a founder member of the monetary union.
Teemme niin ensisijaisesti sen vuoksi, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole rahaliiton perustajajäseniä.
EnglishChea Vichea, a founder member of the party and president of the free trade unions, was shot on 22 January.
Puolueen perustajajäsen ja työntekijöiden vapaan ammattiliiton puheenjohtaja Chea Vichea ammuttiin 22. tammikuuta.
EnglishUp to now, to be frank, the founder members of the European Union have had priority in the distribution of funds.
Suoraan sanoen Euroopan unionin perustajajäsenet on tähän saakka asetettu etusijalle määrärahoja jaettaessa.
EnglishIn any case, it should not founder in the Commission.
Komissioon sen ei kuitenkaan pitäisi raueta.
EnglishIn doing so, they can even make reference to the late Ayatollah Khomeini, founder of the Islamic Republic of Iran.
Samalla he saattavat jopa viitata edesmenneeseen Ajatollah Khomeiniin, Iranin islamilaisen tasavallan perustajaan.
EnglishThe social dimension, which is may be the main issue on which the Convention will founder, scarcely gets a mention.
Sosiaalista ulottuvuutta, josta saattaa tulla tärkein valmistelukunnan epäonnistumisen syy, tuskin edes mainitaan.
EnglishTwo founder countries have already rejected it.
Jo kaksi perustajavaltiota on torjunut sen.