"delusion" vertalen - Fins

EN

"delusion" in het Fins

EN delusion
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

It is a grand delusion that we must finally step away from.
Se on suuri harhakuvitelma, josta meidän on viimein päästävä eroon.
Todellinen harhakuvitelma.
delusion
So we have to sort this debate out now, abandon self-delusion and realize that a solid EMU requires a solid fiscal basis.
Näin ollen meidän on selvitettävä tämä keskustelu nyt, unohdettava itsepetos ja ymmärrettävä, että vakaa EMU edellyttää vakaata rahapolitiikkaa.

Synoniemen (Engels) voor "delusion":

delusion

Voorbeeldzinnen voor "delusion" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishSo let there be no self-delusion. Let us look at the situation as it really is.
Siispä, jotte emme elättelisi harhaluuloja, tarkastelkaamme, mistä tässä on kysymys.
EnglishWe must ensure that the fight against terrorism does not become a policy of delusion.
On varmistettava, ettei terrorismin vastaisessa taistelussa mennä liian pitkälle.
EnglishThis House is under the great delusion that we have peace in Northern Ireland.
Tämä parlamentti on sen harhakäsityksen vallassa, että meillä Pohjois-Irlannissa on rauha.
EnglishThere can be no self-delusion as to the importance of the Lisbon strategy.
Lissabonin strategian merkityksestä ei pidä ylläpitää harhaluuloja.
EnglishThe self-delusion in question is that we think we have succeeded in setting up the internal market.
By that I translate the Greek word " self-fraud" , which means " self-delusion" .
EnglishSo Capgras syndrome is a disorder where you get a specific delusion.
Capgrasin oireyhtymä on häiriö, jossa ihmisellä on tietty harha.
EnglishIt starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
Se alkaa tukemalla vankasti itsepetosta: "Eurooppalaiset edellyttävät EU:lta entistä enemmän".
EnglishIt is a delusion if anybody in this place thinks you were.
Jos joku tässä salissa niin kuvittelee, hän pettää itseään.
EnglishDemocracy at European level is a fraud and a delusion.
Demokratia Euroopan tasolla on petosta ja harhakuvitelmaa.
EnglishIt would be better named 'Report on self-delusion' .
Paremmin sille sopisi nimi " mietintö itsepetoksesta" .
English. - Madam President, EU leaders are living in a bubble of illusion and self-delusion.
ECR-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, EU:n johtajat elävät harhakuvien ja itsepetoksen kuplassa.
EnglishWe do not need to formally transpose reams of directives - there lies no more than self-delusion.
Meidän ei tarvitse saattaa virallisesti osaksi kansallista lainsäädäntöämme direktiivikasaa - se on pelkkää itsepetosta.
EnglishThis reduction in unemployment, according to the Commission's positive assessment, is a delusion masking the reality of the figures.
Komission arvio työttömyyden vähentymisestä on harhaa ja peittää taakseen todelliset luvut.
EnglishIt is important to recall this today, because in politics there is nothing worse than delusion and ignorance.
Tämä on tärkeää palauttaa nyt mieliin, koska politiikassa ei ole mitään pahempaa kuin harhaluulot ja tietämättömyys.
EnglishThis delusion also overlooks the fact that there are different traditions as regards the actual definition of refugee.
Tässä harhakuvitelmassa ei myöskään huomioida sitä, että itse pakolaisen perinteiset määritelmät ovat erilaisia.
EnglishDelusion or conscious distortion?
Itsepetosta vai tietoista harhaanjohtamista?
EnglishThere's no delusion through the phone.
EnglishThis is a delusion.
EnglishWhy would somebody -- and this person is perfectly lucid and intelligent in all other respects, but when he sees his mother, his delusion kicks in and says, it's not mother.
Miksi joku -- muutoin täysin selväpäinen ja älykäs -- saa äitinsä nähdessään harhakuvitelman huijarista.
EnglishThat would be unimaginative and stupid, it would be irresponsible, it would be worse than a crime - it would be a delusion.
Se olisi välinpitämätöntä ja typerää, ja se olisi vastuutonta, se olisi pahempi kuin rikos, se olisi harhaluuloista. Meidän on saatava aikaan kaksi asiaa samanaikaisesti.