"decade" vertalen - Fins

EN

"decade" in het Fins

EN decade
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

decade
Of course, a decade is not long enough to resolve these problems completely.
Yksi vuosikymmen ei tietenkään riitä ratkaisemaan näitä ongelmia kokonaan.
This decade marks the reconciliation between European history and geography.
Tämä vuosikymmen on osoituksena Euroopan historian ja maantieteen välisestä sovinnosta.
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...

Synoniemen (Engels) voor "decade":

decade

Voorbeeldzinnen voor "decade" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOver the last decade alone, life expectancy has increased by two to three years.
Odotettavissa oleva elinikä on noussut viime vuosikymmenen aikana 2-3 vuotta.
EnglishTo my mind, the greatest challenge of this decade is that of social cohesion.
Itse pidän tämän vuosikymmenen suurimpana haasteena sosiaalista yhteenkuuluvuutta.
EnglishThe next decade will be one of profound demographic change for the European Union.
Ensi vuosikymmenellä Euroopan unionissa tapahtuu syvä väestörakenteen muutos.
EnglishDid you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Protestoitteko, kun 1 200 vankia murhattiin kylmäverisesti kymmenen vuotta sitten?
EnglishIt is fair to say that this is a subject about which we have a decade of experience.
Voidaan vilpittömästi todeta, että meillä on tästä aiheesta vuosikymmenen kokemus.
EnglishTED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration.
TED oli kirjaimellisesti laukaisualusta elämäni matkan seuraavalle vuosikymmenelle.
EnglishThe accident at Chernobyl was the world's largest single catastrophe of the decade.
Tsernobylin onnettomuus oli aikanaan maailman suurin yksittäinen katastrofi.
EnglishThe EU and China have had a close trading relationship over the last decade.
EU:n ja Kiinan väliset kauppasuhteet ovat olleet läheiset viime vuosikymmenen ajan.
EnglishOver a decade ago, from 1986 to 1989, I was my country' s development minister.
Kymmenen vuotta sitten olin maani kehitysyhteistyöministeri, vuodesta 1986 vuoteen 1989.
EnglishThe Estonia tragedy was only one of many ferry disasters in the past decade.
Estonian tragedia oli vain yksi monista lauttaonnettomuuksista tällä vuosikymmenellä.
EnglishA European Union in one decade is impossible without an immigration policy.
Euroopan unioni ei voi jatkaa vuosikymmentä eteenpäin ilman maahanmuuttopolitiikkaa.
EnglishHow can someone who has obstructed that for a decade today be declared our saviour?
Miten joku, joka on estänyt sitä vuosikymmenen, voi tänään julistautua vapahtajaksemme?
EnglishI do not think that what Europe needs is a decade of discussions about treaty changes.
Eurooppa ei tarvitse mielestäni loputtomia keskusteluja perussopimuksen muutoksista.
EnglishOne is to ask how you see the gas market in the power sector for the next decade.
Toinen koskee sitä, millaisena näette kaasumarkkinat energia-alalla ensi vuosikymmenellä.
EnglishBy the end of the decade people were beginning to show symptoms of skeletal sclerosis.
Vuosikymmenen loppuun mennessä ihmisillä alkoi ilmetä luurangan skleroosia.
EnglishAs she has emphasised, the original Statute was drafted nearly a decade ago.
Kuten hän on korostanut, alkuperäinen perussääntö laadittiin jo kymmenen vuotta sitten.
EnglishThis is the first time in the last decade that such attacks have occurred in Slovakia.
Tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeneen, kun moisia hyökkäyksiä on tehty Slovakiassa.
EnglishNow that more than a decade has passed, the balance sheet is clearly positive.
Nyt kun yli kymmenen vuotta on kulunut, tase on selvästi positiivinen.
EnglishIt lays down the foundation for development policy for the coming decade.
Mietinnössä laaditaan perusta kehitysyhteistyöpolitiikalle tulevaksi vuosikymmeneksi.
EnglishIt really is discouraging to see the achievements of an entire decade put at risk.
On todella masentavaa nähdä, että kokonaisen vuosikymmenen aikaansaannokset ovat uhattuna.