"to cutoff" vertalen - Fins

EN

"to cutoff" in het Fins

EN to cutoff
volume_up
{werkwoord}

Voorbeeldzinnen voor "to cutoff" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnother important issue is the cut-off criteria for particularly sensitive substances.
Toinen tärkeä kysymys koskee erityisen herkkien aineiden poissulkemisperusteita.
EnglishThe summit Council has already agreed that there has to be a cut-off point.
Eurooppa-neuvosto on jo myöntänyt, ettei arviointi voi jatkua loputtomiin.
EnglishEveryone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
Kaikki tietävät, etteivät ruuhkautumiskohdat yleensä muodostu rajoille.
English• fast decision making regarding funding: 14 weeks after the cut-off date
• nopea päätöksenteko rahoituksesta: 14 viikkoa hakemuksen jättämisestä,
EnglishThe main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Suurin kompastuskivi oli kyseisen valtionavun lopettamispäivämäärä.
EnglishSuch a cut-off date has no scientific or objective basis.
Tällaiselle määräpäivälle ei ole tieteellistä tai puolueetonta perustaa.
EnglishI am willing for a report to be drawn up on this matter, but I cannot agree to a cut-off date for the authorisations.
Haluan, että aiheesta laaditaan mietintö, mutta en voi hyväksyä lupien määräaikaa.
EnglishParliament and the Commission are at one in wanting to increase that cut-off point to EUR 50 000 per transfer.
Parlamentti ja komissio haluavat kummatkin tuon rajakohdan nostamista 50 000 euroon siirrolta.
English2014 would therefore seem to be a reasonable cut-off date.
Siksi vuosi 2014 näyttäisi olevan järkevä lopettamisaika.
EnglishAnd our cut-off point has to be a democratic China, a pole of stability in a multipolar, peaceful world.
Ja näkökulman on oltava demokraattinen Kiina, vakauden keskus moniarvoisessa ja rauhanomaisessa maailmassa.
EnglishWhat is crucial, though, is that, after those five or six years have elapsed, the cut-off point must be reached.
Viiden tai kuuden vuoden kuluttua giljotiini on kuitenkin pantava käyntiin - se on ratkaiseva asia.
EnglishAnd we have also agreed that there should be no scope for cheating, so there can be no electronic cut-off devices.
Lisäksi sovimme, ettei kukaan saa fuskata ja ettei elektronisia poiskytkentälaitteita saa käyttää.
EnglishEqually, the cut-off criteria for substances that have unacceptable effects on bees are a welcome addition.
Samoin lopetusperusteet niille aineille, joiden vaikutusta mehiläisiin ei voida hyväksyä, ovat myönteinen lisäys.
EnglishHowever, when you evaluate questions of political strategy, you have to decide on a cut-off point.
Kuitenkin siitä hetkestä lähtien, kun tarkastelemme poliittista strategiaa, meidän on tarkasteltava asioita oikeista näkökulmasta.
EnglishI think the idea of an automatic cut-off is a very good one and it applies not only to chargers.
Mielestäni ajatus automaattisesta virran katkaisusta on erittäin hyvä, ja sitä voisi soveltaa latureiden lisäksi muihinkin laitteisiin.
EnglishThe question of where exactly the cut-off point between a retail loan and a non-retail loan should be, is subject to ongoing consideration.
Pohdimme paraikaa sitä kysymystä, missä kulutusluoton ja muun luoton välinen raja täsmälleen kulkee.
EnglishConsequently, clear objectives are needed, together with timetables, cut-off dates and sanctions if they are not achieved.
Näin ollen tarvitsemme selkeitä tavoitteita sekä aikatauluja, määräpäiviä ja seuraamuksia, jos tavoitteita ei saavuteta.
EnglishWe will ensure successful environmental protection with the cut-off for persistent, bioaccumulative toxic (PBT) substances.
Onnistunut ympäristönsuojelu varmistetaan hitaasti hajoavien, eliöstöön kertyvien myrkyllisten aineiden lakkauttamisella.
EnglishNonetheless, cut-off dates will be set.
Siitä huolimatta määräajat asetetaan.
EnglishWe will have a very rapid cut-off.
Meidän osuutemme leikataan nopeasti pois.