"to cut up" vertalen - Fins

EN

"to cut up" in het Fins

EN to cut up
volume_up
{werkwoord}

to cut up (ook: to chop, to chop up, to hew, to job)
There are more limits - and I shall end on this point - since control is a single entity that we cannot carve or cut up into slices.
Lennonvarmistus on yhtenäinen kokonaisuus, jota ei voida paloitella eikä jakaa osiin.

Voorbeeldzinnen voor "to cut up" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishParliament has, however, settled for a cut-price, poorly drawn-up agreement.
Parlamentti on kuitenkin tyytynyt halpaan ja huonosti laadittuun sopimukseen.
EnglishBack in March, the EU leaders signed up to cut overall CO2 emissions by 20% by 2020.
Maaliskuussa EU:n johtajat sitoutuivat leikkaamaan hiilidioksidin kokonaispäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.
EnglishWhy have you cut up the cake in the way you have?
Miksi olette leikanneet kakun niin kuin olette leikanneet?
EnglishIn order to save EUR 500 million, the American General Motors group is seeking to cut up to 12 000 jobs in the EU.
Amerikkalainen General Motors aikoo vähentää 12 000 työpaikkaa EU:ssa säästääkseen 500 miljoonaa euroa.
EnglishSince electrification, the differences in voltage and protection systems have cut the railway network up even more.
Ratojen sähköistämisestä lähtien erot jännitteissä ja suojajärjestelmissä ovat pilkkoneet rautatieverkot vielä useampaan osaan.
EnglishSecondly, the place of slaughter is obviously a piece of information I can provide at an abattoir, and I can also state where the carcass was cut up.
Toiseksi, tiedän tietysti teurastuspaikassa, missä eläin teurastettiin, ja voin myös todeta, missä se paloiteltiin.
EnglishThey cut the cylinders up into three-foot sections for easier handling and shipment back to these labs, some 8,000 miles from the drill site.
He leikkaavat sylinterin metrin osiin helpottaakseen niiden käsittelyä ja kuljetusta näihin labroihin, jotkut yli 10 000 km päässä porausalueelta.
EnglishPortugal's budgetary implementation in the months of January and February recorded a surplus, with a 3% spending cut and income up 11%.
Portugalin talousarvion toteutus tammikuun ja helmikuun aikana oli ylijäämäinen: menoja supistettiin kolme prosenttia ja tuloja oli 11 prosenttia enemmän.
EnglishThe tragedy of people cut up in civil wars, which is the main focus obviously of Mr ­­­Wiebenga's report, is only one of the issues we are facing.
Kansalaissodann repimien ihmisten surullinen kohtalo, joka on selvästi Wiebengan mietinnön pääaihe, on vain yksi käsittelemistämme kysymyksistä.
EnglishIt does not matter to Luxembourg's farmers if we do not cut direct payments up to EUR 10 000 because all full-time farmers are above this limit.
Luxemburgin viljelijöille ei ole väliä, vaikka emme leikkaisi alle 10 000 euron suoria tukia, koska kaikki päätoimiset viljelijät ylittävät tämän rajan.
EnglishIt should be cut up so that I can choose to watch my team’s matches, not get a couple of them and twenty matches I do not want to watch.
Se olisi leikattava siten, että voisin katsoa oman joukkueeni ottelut – ei niin, että voisin valita vain pari niistä ja kaksikymmentä ottelua, joita en halua katsoa.