EN to cut out
volume_up
{werkwoord}

to cut out (ook: to balk, to bar, to block, to block off)
to cut out
to cut out (ook: to drop, to pullback)
to cut out
volume_up
pysähtyä {ww.} (moottorista ym.)
to cut out
volume_up
sammua {ww.} (moottorista ym.)
to cut out
volume_up
katketa {ww.} (moottorista ym.)

Voorbeeldzinnen voor "to cut out" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Tämä kahden prosentin leikkaus olisi täysin mahdoton tilintarkastustuomioistuimelle.
EnglishThose seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.
Kapitalismin arvostelijoilla on nyt totisesti puheenaihetta enemmän kuin tarpeeksi.
EnglishMr Basescu and his political sympathisers therefore have their work cut out.
Basesculla ja hänen poliittisella lähipiirillään on siten työsarka valmiina.
EnglishThe victims were put to death and parts of their bodies were cut off or ripped out.
Uhrit tapettiin, ja heidän ruumiinosiaan leikattiin tai revittiin irti.
EnglishAs you can see, Mrs Banotti, you still have your work cut out for you.
Kvestori Banotti, huomaattehan, että teillä on vielä paljon työtä jäljellä.
EnglishThe Council and the Commission will have their work cut out to advise and assist them in this.
Neuvoston ja komission haastavana tehtävänä on auttaa ja opastaa niitä tässä.
EnglishThey are disillusioned and alarmed by the possibility that they will be cut out of the job market.
He ovat pettyneitä ja huolestuneita mahdollisuudesta joutua syrjään työmarkkinoilta.
EnglishUnder pressure from the governments, the Convention cut much of it out.
Valmistelukunta kavensi sitä paljon hallitusten painostuksesta.
EnglishNeedless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
Tämä on luonnollisesti tärkeä tehtävä Euroopan unionille.
EnglishOnce all the rhetoric is cut out, it is just as simple as that.
Kun jätetään turhat puheet pois, se on juuri näin yksinkertaista.
EnglishThe national parliaments are being cut out, but they are not being replaced by the European Parliament.
Kansalliset parlamentit suljetaan pois, mutta Euroopan parlamentti ei astu niiden tilalle.
EnglishIt is wonderful to see so much text being cut out of a report, and I support him strongly.
On hienoa, että mietinnöstä poistetaan paljon ylimääräistä tekstiä, ja annan esittelijälle kaiken tukeni.
English, we still have our work cut out.
Olen iloinen, että viittasimme mietinnössä tähän ongelmaan.
EnglishObviously, the organisations involved in women's rights seriously have their work cut out in this sector.
Naisten oikeuksia ajavilla järjestöillä on luonnollisesti kädet täynnä töitä näissä asioissa.
EnglishWhen a vote was taken, the majority in committee cut out this passage.
Valiokunnan enemmistö poisti kohdan äänestyksessä.
EnglishThe Romanian flags being waved then had holes where the symbol was cut out in the middle.
Silloin heilutetuissa Romanian lipuissa oli reikä, jonka kohdalta oli leikattu sen alla alunperin ollut symboli.
EnglishThe funds allocated relate only to international NGOs, and other programmes have been cut out.
Myönnetyt varat liittyvät ainoastaan kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin, ja muita ohjelmia on jätetty pois.
EnglishHowever ISAF, the International Security Assistance Force, still has its work cut out.
ISAFilla eli kansainvälisillä turvallisuusjoukoilla (International Security Assistance Force) riittää kuitenkin työsarkaa.
EnglishWe've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.
Meidän täytyy leikata elämästämme asiaankuulumattomuudet, ja meidän täytyy opetella tyrehdyttämään tavaran sisäänvirtaus.
EnglishThat is why the EU is cut out of the final negotiations.
Siksi EU joutui ulos lopullisista neuvotteluista.