EN

to count [counted|counted] {werkwoord}

volume_up
Surely this was ample time to count the vote and announce the result.
Siinä on varmasti aivan riittävästi aikaa laskea äänet ja julkistaa tulos.
The EIB will no longer be able to count on the support of a few trustworthy Members in the future.
Investointipankki ei voi enää tulevaisuudessa laskea muutaman luottojäsenen tuen varaan.
You tell your employees to count these legal acts, because I shall not tell mine to do so.
Antakaa avustajienne laskea säädökset. Minä en anna avustajieni tehdä sitä!
And yet, somehow you get the sense that they should count, that what happens during these moments of experience is our life.
Silti, jotenkin tulee tunne, että niiden pitäisi merkitä, että se, mitä tapahtuu niinä hetkinä, on meidän elämämme.

Voorbeeldzinnen voor "to count" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe are prepared to negotiate, and I know that we can count on Parliament's support.
Olemme valmiita neuvottelemaan, ja tiedän, että voin luottaa parlamentin tukeen.
EnglishI hope I can count on the support of Parliament to find a short-term solution.
Toivon voivani luottaa parlamentin tukeen lyhyen aikavälin ratkaisun löytämiseksi.
EnglishIt is better to be able to count on the largest possible presence when voting on it.
Olisi parempi, että mahdollisimman monet olisivat paikalla siitä äänestettäessä.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Meidän ei pitäisi joutua laskemaan lehmiä, kesantopeltoja ja muuta sellaista.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Aluksi voimme kysyä itseltämme: onko Euroopan unionilla merkitystä maailmalla?
EnglishBy my count, we have had 37 speakers in the course of the last three hours.
Omien laskelmieni mukaan meillä oli 37 puhujaa kuluneiden kolmen tunnin aikana.
EnglishWe also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
(EN) Mekin odotamme jatkuvaa keskustelua ja yhteydenpitoa puheenjohtajavaltion kanssa.
EnglishIt is the real issues that count, not having the same thing assessed at every level.
Kyse on asiasta eikä siitä, että samat asiat arvioidaan vielä kerran joka tasolla.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Tämä on uusi esimerkki eurooppalaisesta reaalipolitiikasta, johon emme aio osallistua.
EnglishThe Presidency will be able to count on the Commission’s full support and cooperation.
Puheenjohtajavaltio voi luottaa komission täysimääräiseen tukeen ja yhteistyöhön.
EnglishI can see from your reaction, Commissioner, that we cannot count on that happening.
Arvoisa komission jäsen, näen reaktiostanne, että sen tapahtumisesta ei ole takeita.
EnglishIf we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
Jos emme pääse sinne, meillä ei ole mitään merkitystä eikä vaikutusvaltaa.
EnglishPakistan is ahead on this count of a Member State of the European Union!
Pakistan on tässä suhteessa edistyksellisempi kuin Euroopan unionin jäsenvaltio!
EnglishBut, like Count Dracula, EU treaties have a nasty habit of coming back to life.
EU:n perustamissopimuksille on kuitenkin tyypillistä, että ne otetaan jälleen käyttöön.
EnglishI am sure that I can count on your cooperation in attaining these objectives.
Olen varma, että voin luottaa tukeenne näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
EnglishAnd, to this end, Mr Commissioner, I am sure we can count on your active support.
Ja olen varma, että te tuette meitä siinä aktiivisesti, herra komissaari.
EnglishAs far as this is concerned, Bratislava can count on our efforts and support.
Sen puolesta Bratislava voi siis edelleen luottaa toimintaamme ja tukeemme.
EnglishWe need the cooperation of the Presidency and we hope we can count on it.
Tarvitsemme puheenjohtajiston yhteistyötä ja toivomme voivamme luottaa siihen.
EnglishI can therefore assure you that you can count on the Commission' s full support.
Tästä syystä vakuutan teille, että voitte luottaa komission täysipainoiseen yhteistyöhön.
EnglishDeleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Aliaksen poistaminen pienentää kokonaismäärää muttei vuosittaista määrää.