"calculating" vertalen - Fins

EN

"calculating" in het Fins

EN calculating
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

calculating

Synoniemen (Engels) voor "calculating":

calculating

Voorbeeldzinnen voor "calculating" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAs ever, women get less than their fair share when it comes to calculating pensions.
Kuten tähänkin asti naiset kärsivät vääryyttä eläkkeen määräytymisen suhteen.
EnglishA method therefore needs to be defined for calculating the revenue from such projects.
Siksi kyseisten hankkeiden tulojen laskemista varten on kehitettävä menetelmä.
EnglishThe Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
Komissio laskee mahdollisen vaikutuksen yleistä etua koskevalla kokeella.
EnglishThe Commission has manifestly shown great care and deliberation in calculating needs.
On ilmeistä, että komission tarvelaskelmat on tehty erittäin huolellisesti ja harkitusti.
EnglishGender must not be used as an actuarial factor in calculating premiums and benefits.
Sukupuolta ei saa käyttää vakuutusmatemaattisena tekijänä maksuja ja etuuksia määritettäessä.
EnglishThe Commission will provide harmonised reference values for calculating the energy savings.
Komissio laatii yhtenäiset viitearvot energiansäästöjen laskemista varten.
EnglishFinally, I have a question about the common framework for calculating company tax base.
Lopuksi haluan kysyä yhtiöverokannan laskemisen yhteisistä puitteista.
EnglishIn the field of company taxation, we need to agree on definitions and bases for calculating tax.
Yritysverotuksessa tarvitaan määritelmien ja laskentaperusteiden yhtenäistämistä.
EnglishIt is a real science calculating the fat percentages in milk and cheese.
Maidon ja juuston rasvaprosenttien laskeminen on aivan oma tieteensä.
EnglishStatement of insurance periods to be taken into account when calculating unemployment benefit.
Selvitys vakuutusajanjaksoista, jotka otetaan huomioon työttömyysetuutta laskettaessa.
EnglishWe will need to have our own means of calculating the financing for own-initiative reports.
Me tarvitsemme omat keinot valiokunta-aloitteisten mietintöjen rahoituksen arvioimiseksi.
EnglishThere are also uniform rules on the method for calculating such periods.
Myös määräaikojen laskentatavasta on säädetty yhtenäisellä tavalla.
EnglishMrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Fiona Hall esitti tämän näkökannan. Omasta mielestäni meillä on ongelmia tehdä asiasta laskelmia.
EnglishMaternity should be recognised for the purposes of calculating the length of service.
Äitiys pitäisi ottaa huomioon, kun lasketaan työuran pituutta.
EnglishStatement of insurance periods to be taken into account when calculating an unemployment benefit.
Selvitys vakuutusajanjaksoista, jotka otetaan huomioon työttömyysetuuksia laskettaessa.
EnglishThe measures or the methods of calculating damages across the European Union differ vastly.
Ne mitat tai menetelmät, joilla Euroopan unionissa lasketaan vahinkoja, vaihtelevat suuresti.
EnglishAt present there are 25 different tax systems with 25 different ways of calculating car taxes.
EU:ssa on nykyään 25 erilaista verotusjärjestelmää ja 25 erilaista autoveron laskentatapaa.
EnglishThere is also a need for clear rules for calculating excess loads.
Tarvitaan myös selvät säännöt ylimääräisten kuormien laskemiseksi.
EnglishAn improvement in transparency in the method of calculating airport charges is certainly to be welcomed.
Lentoasemamaksujen laskentamenetelmän avoimuuden parantaminen on varmasti myönteistä.
EnglishIn other words, both the infrastructure and the external costs must be included when calculating aid.
Toisin sanoen, infrastruktuuri ja ulkoiset kustannukset on sisällytettävä tuen laskentaan.