"annually" vertalen - Fins

EN

"annually" in het Fins

EN annually
volume_up
{bijwoord}

annually (ook: per annum, yearly)
Annually, they should not receive more than 1% net of the Gross Domestic Product.
Niiden ei tulisi vuosittain saada enempää kuin prosentti bruttokansantuotteesta.
Account to Parliament annually for the stewardship of the remit.
Laatikaa parlamentille vuosittain selonteko viranomaisen toiminnasta.
Also, diseases such as malaria and tuberculosis claim too many victims annually.
Myös malarian ja tuberkuloosin kaltaiset sairaudet vaativat vuosittain liikaa uhreja.
annually

Synoniemen (Engels) voor "annually":

annually
annual

Voorbeeldzinnen voor "annually" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe purchase of dried pulses in Spain has been increasing by up to 5% annually.
Kuivattujen vihannesten ostaminen lisääntyy Espanjassa jopa 5 prosenttia vuodessa.
EnglishThe dairy market in Ireland alone is worth EUR 1 billion annually.
Yksistään Irlannin maitotalousmarkkinoiden arvo on miljardi euroa vuodessa.
EnglishThe Finns harvest something in the order of 50 million cubic metres annually.
Suomalaiset hakkaavat noin 50 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
EnglishWe pay Bill Gates a huge sum of money annually for using his Windows software.
Maksamme Bill Gatesille joka vuosi valtavan summan hänen luomansa Windows-ohjelmiston käyttämisestä.
EnglishThey generate more than EUR 337 billion in production annually at EU level.
Näiden alojen vuosituotanto EU:ssa on yli 337 miljardia euroa.
EnglishThe FTA will quickly remove EUR 1.6 billion worth of EU export duties levied annually.
Vapaakauppasopimuksen ansiosta EU saa nopeasti 1,6 miljardia euroa vientitullihelpotuksia vuodessa.
EnglishThere will come a time when we will publish forecasts, either bi-annually or tri-annually.
Sellainen aika vielä koittaa, jolloin julkaisemme ennusteet joko kaksi tai kolme kertaa vuodessa.
EnglishVery detailed statistics are published annually for the sector.
Tältä alalta julkaistaan joka vuosi hyvin yksityiskohtaisia tilastoja.
EnglishWe are now trying to cushion this with EUR 500 million annually, which will not be enough.
Yritämme nyt lieventää niitä vuosittaisella 500 miljoonan euron summalla, mutta se ei ole tarpeeksi.
EnglishTo do so, they process well over 200 million declarations annually.
Tulli käsittelee joka vuosi yli 200 miljoonaa tulli-ilmoitusta.
EnglishThese are now setting us back EUR 200 000 000 or more annually.
Nykyisellään Strasbourgin istuntojaksot maksavat meille vähintään 200 000 000 euroa vuodessa.
EnglishTogether this means barely EUR 20 million annually for each country which is part of the project.
Yhdessä se tarkoittaa tuskin 20 miljoonaa euroa vuodessa kullekin hankkeen osana olevalle maalle.
EnglishIt is the protection of the aviation sector and the protection of the millions of passengers who travel annually.
Se on ilmailualan turvaaminen ja miljoonien vuotuisten matkustajien suojelu.
EnglishThe list in Table 1 will be reassessed at least annually.
Taulukon 1 listaa arvioidaan uudelleen vähintään kerran vuodessa.
EnglishRequired amounts for developing countries are estimated to go up to EUR 120-150 billion annually in 2020.
Kehitysmaita koskevien vaatimusten arvioidaan nousevan 120-150 miljardiin euroon vuonna 2020.
EnglishAs Mr van den Bos said a moment ago, forty thousand animal tests annually are forty thousand too many.
Kuten kollega van den Bos jo sanoi, niin 40 000 eläinkoetta vuodessa on 40 000 eläinkoetta liikaa.
EnglishForty thousand animals annually are forty thousand animals too many.
40 000 eläintä vuodessa on 40 000 eläintä liikaa.
EnglishThis may lead to an EU contribution between EUR 2 billion and EUR 15 billion annually in 2020.
Tämä voi johtaa siihen, että EU:n rahoitusosuus on vuodessa 2-15 miljardia euroa vuotta 2020 silmällä pitäen.
EnglishFrom 2006 onwards these assurances will increase the total aid volume by around 25% annually.
Näiden lupausten ansiosta kehitysavun kokonaismäärää nostetaan vuodesta 2006 alkaen noin 25 prosentilla vuodessa.
EnglishThe costs may total EUR 10 billion annually for receivers, not to mention the cost in time.
Sähköpostikulut vastaanottajille voivat nousta jopa 10 miljardiin euroon vuodessa, puhumattakaan niihin kuluneesta ajasta.