"annual leave" vertalen - Fins

EN

"annual leave" in het Fins

EN annual leave
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

annual leave (ook: holiday)
There is more information about annual leave, family leave and other employment matters on the industrial safety website, among other things.
Vuosiloma-, perhevapaa- ja muista työsuhdeasioista on lisätietoa muun muassa aluehallintovirastojen työsuojeluvastuualueen sivuilla.
In 1993 the European Union issued a directive which lays down rules on daily and weekly rest periods, weekly working hours, annual leave, breaks, night work and shift work.
Euroopan unioni sääti vuonna 1993 direktiivin, jossa määrättiin päivittäiset ja viikoittaiset lepoajat, viikoittainen työaika, vuosiloma, tauot, yö- ja vuorotyöt.

Synoniemen (Engels) voor "annual":

annual

Vergelijkbare vertalingen voor "annual leave" in Fins

annual zelfstandig naamwoord
Finnish
annual bijvoeglijk naamwoord
to leave werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "annual leave" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI also welcome the support from the rapporteur for the Commission's proposal in respect of the annual leave as far as share-fishermen are concerned.
Pidän myönteisenä myös esittelijän tukea komission ehdotukselle osuuskalastajien vuosilomasta.
EnglishMr Karlsson, the President of the Court of Auditors, who was to present the Court Annual Report, has to leave Brussels at 7 p.m.
Karlssonin, tilintarkastustuomioistuimen presidentin, jonka oli määrä esitellä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus, on lähdettävä Brysselistä kello 19.00.
EnglishI am also delighted by the willingness to legislate on life-long training by including it in the law on entitlement to annual training leave.
Olen iloinen myös siitä pyrkimyksestä säätää laissa elinikäisestä koulutuksesta, jolla oikeudesta vuosittaiseen koulutuslomaan yritetään tehdä lakisääteinen.
EnglishFor example, I am concerned that many offshore contract labourers would still not be entitled to paid annual leave because of the shift rotas which they work.
Olen huolestunut esimerkiksi siitä, että monilla offshore-urakkatyöntekijöillä ei olisi edelleenkään oikeutta vuosilomakorvaukseen sen vuoksi, että he tekevät vuorotyötä.
EnglishAnd the second paragraph of this Article says, 'Every worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave' .
Saman artiklan 2 kohdassa sanotaan: "Jokaisella työntekijällä on oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen lomakauteen."