"announcements" vertalen - Fins

EN

"announcements" in het Fins

EN announcements
volume_up
{meervoud}

announcements (ook: ads, notices)
The Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
Komissio päivitti nämä ilmoitukset Ecofin-neuvostossa vasta eilen.
So, I beg you, let the announcements by the Commission and the Council at long last be backed up by actions.
Niinpä pyyntöni teille on: johtakoot komission ja neuvoston ilmoitukset vihdoin tekoihin!
Puhemiehen ilmoitukset
announcements

Synoniemen (Engels) voor "announcement":

announcement

Voorbeeldzinnen voor "announcements" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThese announcements spread panic amongst consumers and the beef market collapsed.
Nämä tiedot aiheuttivat paniikkia kuluttajissa, ja naudanlihamarkkinat romahtivat.
EnglishWe welcome the new Presidency's announcements and the first steps it has taken.
Suhtaudumme myönteisesti puheenjohtajan ilmoituksiin ja ensimmäisiin toimiin.
EnglishMr Prodi has made some announcements today as the head of the organisation.
Puheenjohtaja Prodi on tänään toimielimen johtajana antanut joitakin lausuntoja.
EnglishAfter the announcements last night, there was real hope that the situation would ease.
Eilisiltaisten ilmoitusten jälkeen oli aitoa toivoa siitä, että tilanne helpottaisi.
EnglishSales are down, stocks are increasing, and redundancy announcements are multiplying.
Myynti laskee, varastot kasvavat ja irtisanomisilmoitukset lisääntyvät.
EnglishToday we are discussing the first announcements concerning the EU's budget for 2009.
Tänään keskustelemme ensimmäisistä julistuksista, jotka koskevat vuoden 2009 talousarviota.
EnglishLadies and gentlemen, I am afraid I have some very sad announcements to make.
(DE) Hyvät kollegat, minulla on ikävä kyllä kerrottavanani muutamia hyvin surullisia uutisia.
EnglishIn the present announcements this attention is very clearly in evidence in the action programme.
Nykyisissä tiedonannoissa asia onkin toimintaohjelman yhteydessä näkyvästi esillä.
EnglishI would like to thank the Commissioner and I look forward to the announcements in September.
(EN) Haluaisin kiittää komission jäsentä ja odotan kiinnostuneena syyskuun ilmoituksia.
EnglishWe cannot be indifferent and apathetic to these announcements.
Näihin ilmoituksiin ei voida suhtautua välinpitämättömästi ja passiivisesti.
EnglishThese are not merely statements and announcements, ladies and gentlemen.
Hyvät naiset ja herrat, nämä ovat vain toteamuksia ja julistuksia.
EnglishI spoke in terms of announcements giving way to the implementation of what has been resolved upon.
Mainitsin, että julistusten antamisen sijaan päätöksiä olisi toteutettava.
English5. in order to induce very strict rules regarding announcements;
5. jotta otetaan käyttöön ilmoittamista koskevia hyvin ankaria sääntöjä,
EnglishIn other words, it has not just made announcements; it has taken specific measures.
Toisin sanoen, se ei ole ainoastaan ilmoittanut asiasta, vaan on ryhtynyt erityisiin toimenpiteisiin.
EnglishBefore closing the sitting, I have some more announcements to make.
Ennen istunnon päättämistä haluan vielä tehdä joitakin ilmoituksia.
EnglishI feel that you should be very careful and tactful with how you make your announcements on this.
Minusta teidän pitäisi olla hyvin varovaisia ja tahdikkaita, kun ilmoitatte tästä asiasta.
EnglishThere are frequent announcements of good intentions to simplify tax rules.
Usein julistetaan, että verolakeja halutaan yksinkertaistaa.
EnglishAnnouncements were made by Mr Mareš and others regarding initiatives intended to improve the situation.
Mareš ja muut ilmoittivat, että tilannetta on tarkoitus parantaa aloitteilla.
EnglishHowever, these announcements have been followed up by very modest proposals.
Sanoja seuranneet teot ovat kuitenkin olleet vähäisiä.
EnglishWe are looking forward to welcoming positive announcements on the ceasefire.
Odotamme saavamme myönteisiä ilmoituksia tulitauosta.