"all-out" vertalen - Fins

EN

"all-out" in het Fins

volume_up
all out {bw.} [idioom]
EN

all-out {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Synoniemen (Engels) voor "all-out":

all-out
English

Vergelijkbare vertalingen voor "all-out" in Fins

all
out zelfstandig naamwoord
out bijvoeglijk naamwoord
out bijwoord
out voorzetsel
to out werkwoord
Finnish

Voorbeeldzinnen voor "all-out" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis has to be carried out at all levels but in particular at grassroots level.
Tätä on toteutettava kaikilla tasoilla, mutta ennen kaikkea ruohonjuuritasolla.
EnglishBarbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
Barbaariset islamilaiset voimat käyvät suursotaa läntistä sivilisaatiota vastaan.
EnglishWe did, after all, also sort out the BSE problem here in the European Parliament!
Me haluamme valvoa sitä, me korjasimme BSE-ongelmankin Euroopan parlamentissa!
EnglishThis would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
Tästä olisi haittaa ympäristölle ja se nollaisi kaikki biokaasusta saatavat edut.
EnglishOur thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Muistamme kaikkia niitä, joita nämä dramaattiset tapahtumat ovat koskettaneet.
EnglishIf you really want I can read it all out but it will only take up more time.
Jos todellakin haluatte, voin lukea kaiken ääneen, mutta siinä kuluu vain aikaa.
EnglishAbove all we must rule out illegal fishing and protect those species under threat.
Meidän on ennen kaikkea estettävä laiton kalastus ja suojeltava uhanalaisia lajeja.
EnglishWe should not rule anything out at all in respect of where something is to be done.
Emme saisi sulkea pois mitään vaihtoehtoa sen osalta, mitä toimia on toteutettava.
EnglishA percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
1 prosentin leikkaus, joka koskisi kaikkia maatalousmenoja, ei tule kysymykseen.
EnglishAnd there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
Ja he vastasivat, " No, se on hienosti suunniteltu ja hän käyttää hyvin värejä.
EnglishI therefore propose that God and price stability are left out of all this.
Näin ollen ehdotan, että Jumala ja hintavakaus jätetään tämän asian ulkopuolelle.
EnglishWe should, though, pull out all the stops to ensure that this trend is bucked.
Meidän olisi kuitenkin tehtävä kaikkemme varmistaaksemme, että tämä kehitys pysähtyy.
EnglishAnd it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.
Ja huomasin, että kaikki huonekalut, joista pidin, olivat liian kalliita.
EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Sitä ennen selvitämme kaikki asiat, jotka ovat edelleen melkoisessa sotkussa.
EnglishThe German Government promises us it will all be sorted out with the Constitution.
Saksan hallitus lupaa meille, että tämä kaikki ratkaistaan perustuslailla.
EnglishI will pull out all the stops for this, and we have all day tomorrow as well.
Aion tehdä sen eteen kaikkeni, ja meillä on vielä koko huomispäivä aikaa.
EnglishBut, since we do have to include these matters, we have to try and sort them all out.
Koska nämä asiat on kuitenkin otettava mukaan, ne on vain yritettävä kaikki ratkaista.
EnglishFirst of all, we should single out the modernisation of the economy and its structures.
Ensinnäkin meidän pitäisi erottaa joukosta talouden ja sen rakenteiden uudistaminen.
EnglishWe cannot play a game of hide-and-seek where the figures are not all out.
Emme voi esittää arvauksia niistä asioita, joista ei ole saatavilla lukuja.
EnglishThere is no point in having a one-size-fits-all model for carrying out such tasks.
Ei ole mitään järkeä ottaa käyttöön " yhden koon" mallia tällaisten tehtävien hoitamiseen.