"adverse" vertalen - Fins

EN

"adverse" in het Fins

EN adverse
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

adverse (ook: unfavorable)
The adverse population trend is not the only reason.
Epäsuotuisa väestösuuntaus ei ole ainoa syy.
Another adverse factor is the rate of economic growth in the European Union, which is slower compared to that of our international competitors.
Toinen epäsuotuisa tekijä on Euroopan unionin talouskasvu, joka on kansainvälisten kilpailijoidemme talouskasvua hitaampi.
We therefore have to deal with an undesirable upshot from this: the EU builds at macro level and has an adverse influence at micro level.
Lopputulos on siis epäsuotuisa: EU rakentaa makrotasolla mutta vaikuttaa haitallisesti mikrotasolla.
adverse

Synoniemen (Engels) voor "adverse":

adverse

Voorbeeldzinnen voor "adverse" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe adverse effects on tourism in general should not, however, be overestimated.
Matkailualaan ylipäätään kohdistuneita haittoja ei kuitenkaan pitäisi liioitella.
EnglishIt will have an adverse effect on our agriculture, our farmers and our fishermen.
Se vaikuttaa haitallisesti maamme maatalouteen, maanviljelijöihin ja kalastajiin.
EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
Ne on arvioitava huolellisesti, jotta ne eivät johda vastakkaisiin vaikutuksiin.
EnglishWe have had adverse weather conditions in Australia for three consecutive years.
Sääolosuhteet Australiassa ovat olleet kielteisiä jo kolmen perättäisen vuoden ajan.
EnglishFirstly, the report says that there should be no adverse social consequences.
Ensinnäkin mietinnössä on todettu, että sosiaaliturvajärjestelmiä ei saa heikentää.
EnglishHerbs and spices have been used since time immemorial without known adverse effects.
Yrttejä ja mausteita on käytetty aikojen alusta ilman tunnettuja haittavaikutuksia.
EnglishFinally, recent evidence was noted regarding possible adverse environmental effects.
Hiljattain on saatu näyttöä myös mahdollisista haitallisista ympäristövaikutuksista.
EnglishAdopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
Tällaisen päätöksen hyväksyminen vaikuttaisi haitallisesti Euroopan unionin talouteen.
EnglishFourthly, the ban on departure in adverse weather conditions proposed by the Commission.
Sitten neljänneksi komission ehdottamasta merenkulun kiellosta huonossa säässä.
EnglishSome claims that may have adverse effects will need to remain prohibited.
Väittämät, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia, on kiellettävä jatkossakin.
EnglishIn these circumstances, the adverse impact on the economy is expected to continue.
Näissä olosuhteissa haitallisen vaikutuksen talouteen odotetaan jatkuvan.
EnglishAdverse weather is causing other unforeseen human tragedy across our planet.
Huono sää aiheuttaa muita odottamattomia inhimillisiä murhenäytelmiä koko planeetalla.
EnglishAir pollution has an adverse effect on the environment and on ecosystems.
Ilman pilaantumisella on kielteinen vaikutus ympäristöön ja ekosysteemeihin.
EnglishThe European copper industry has become an example of such an adverse impact.
Euroopan kupariteollisuudesta on tullut esimerkki kyseisestä haitallisesta vaikutuksesta.
EnglishThese have been used for centuries without any clear adverse effect.
Niitä on käytetty vuosisatojen ajan ilman mitään selkeitä kielteisiä vaikutuksia.
EnglishPersonnel too experience the adverse, social effects of cost reductions.
Myös henkilöstö on kokenut kustannusten alenemisen sosiaalisia vaikutuksia.
EnglishHealth-care-associated infections are a specific example of a very common adverse event.
Hoitoon liittyvät infektiot ovat yksi esimerkki erittäin yleisestä haittatapahtumasta.
EnglishAchieving consensus would avoid an adverse impact on the European agricultural sector.
Yksimielisyyden aikaansaamisella vältettäisiin haitallinen vaikutus EU:n maatalousalaan.
EnglishI do not think that this has an adverse effect on the system; I believe it is necessary.
Minusta se ei ole järjestelmän vastaista, vaan pidän sitä välttämättömänä.
EnglishPollution has an adverse effect not only on the length of human life, but also on its quality.
Saasteella on haitallinen vaikutus sekä ihmiselämän pituuteen että sen laatuun.