"to add" vertalen - Fins

EN

"to add" in het Fins

EN to add
volume_up
[added|added] {werkwoord}

To add a printer, tap or click Add a printer, and then follow the instructions.
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
To add a printer, tap or click Add a printer, then follow the instructions.
Voit lisätä tulostimen valitsemalla Lisää tulostin ja noudattamalla sitten ohjeita.
The easiest way to add something to the index is to include a folder in a library.
Helpoin tapa lisätä kohteita indeksiin on lisätä kansio kirjastoon.
I think it is also interesting to add state aid and Community aid, which may be assimilated in some way into state aid.
Mielestäni on myös kiinnostavaa laskea yhteen valtiontuet ja tietyllä tavalla valtiontukiin rinnastettavissa olevat yhteisön tuet.
And, make no mistake, the fact that shareholders could potentially lose EUR 10 000, even if not paid in at the start, does add an extra tier of financial expectation.
Voitte olla aivan varmoja, että se mahdollisuus, että osakkaat voivat menettää 10 000 euroa, merkitsee ylimääräistä taloudellista rasitetta, vaikkei summaa talletettaisikaan alkuvaiheessa.

Voorbeeldzinnen voor "to add" in het Fins

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI am sure that Commissioner Frattini will have something to add in this respect.
Olen varma, että komission jäsen Frattinilla on jotakin sanottavaa tästä asiasta.
EnglishIf your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
Jos tietokoneessa ei ole valmiina TV-korttia, saatat pystyä lisäämään sellaisen.
EnglishI would therefore just like to add some more questions to those that were asked.
Haluaisinkin vielä esittää muutaman kysymyksen jo esitettyjen kysymysten lisäksi.
EnglishWe continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
Lisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
EnglishI should just like to add a word about interinstitutional agreements in general.
Haluan sanoa vielä muutaman sanan toimielinten välisistä sopimuksista yleensä.
EnglishMr President, I should like to ask you to add my name to the attendance register.
Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää lisäämään nimeni läsnä olleiden luetteloon.
EnglishI would like to add to what colleagues have said in thanking him for his work.
Haluaisin yhtyä niihin kiitoksiin, joita kollegani ovat esittäneet esittelijälle.
EnglishI would add that the Europe of the Member States is not sufficiently European.
Sanonkin teille, että jäsenvaltioiden Eurooppa ei ole riittävän eurooppalainen.
EnglishBefore you begin, make sure you know the name of the printer that you want to add.
Liitä tai yhdistä tulostin tietokoneeseen tulostimen valmistajan ohjeiden mukaan.
EnglishClick New Driver, and then complete the steps in the Add Printer Driver Wizard.
Valitse Uusi ohjain ja suorita sitten ohjatun tulostinohjaimen lisäämisen vaiheet.
EnglishAdd glamorous images of this all-time great team for free to your Windows desktop.
Lisää tämän mahtavan yhdistelmän lumoavia kuvia Windows-työpöydällesi ilmaiseksi.
EnglishI urge the House to add its efforts to the campaign to free these two people.
Pyydän parlamenttia osallistumaan toimiin näiden kahden henkilön vapauttamiseksi.
EnglishIf you add more than one printer, you can choose which printer to use by default.
Jos lisäät useita tulostimia, voit valita, mitä niistä käytetään oletustulostimena.
EnglishThe website address should be shown in the Add this website to the zone box.
Sivuston osoitteen pitäisi näkyä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruudussa.
EnglishMy fellow Member has described the circumstances and I need add no further details.
Kollega selosti tapahtuman, joten minun ei tarvitse antaa lisää yksityiskohtia.
EnglishI would therefore like to add that we also need more economic control in Europe.
Lisäisin siksi sen, että me tarvitsemme EU:ssa myös enemmän taloudellista valvontaa.
EnglishI am sure my colleagues Mr Bourlanges and Mr Virrankoski will add to my comments.
Olen varma, että kollegani Bourlanges ja Virrankoski yhtyvät näihin sanoihin.
EnglishIf we add bananas as well, our agenda for Tuesday will be even more crowded.
Jos lisäämme siihen vielä banaanit, asialistamme on tiistaina vieläkin täydempi.
EnglishI would add that, wrongly perhaps, this is what most consumers already believe.
Lisäisin, että näin useimmat kuluttajat uskovat, ehkä väärin, olevan jo nyt.
EnglishHaving said this, I should like to add a positive note, with regard to East Timor.
Tämän jälkeen haluaisin esittää myönteisen Itä-Timoria koskevan huomautuksen.