"I did not hear" vertalen - Deens

EN

"I did not hear" in het Deens

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "I did not hear" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "I did not hear" in Deens

I voornaamwoord
Danish
to do werkwoord
not bijwoord
Danish
to hear werkwoord
Danish

Voorbeeldzinnen voor "I did not hear" in het Deens

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI did not hear him defending general interest services or public services.
Jeg har ikke hørt ham forsvare forsyningspligtydelserne og den offentlige tjeneste.
EnglishMr President, I did indeed hear the words Charter of Fundamental Rights.
Hr. formand, jeg fik det faktisk oversat som charter om grundlæggende rettigheder.
EnglishI did not hear it announced, and in any case, it does not matter, I can have a reply afterwards.
Jeg hørte ikke, at det blev sagt, men det gør ikke noget, De kan svare mig bagefter.
EnglishI did not hear Commissioner Byrne update us on that point in the statement he just made.
Kommissær Byrne gjorde ikke i den redegørelse, vi netop har hørt, status vedrørende dette forhold.
EnglishMr Rosado Fernandes, I did not hear the end of your speech.
Hr. Rosado Fernandes, jeg hørte ikke det sidste af Deres indlæg.
EnglishI did not hear my colleagues who expressed their criticisms say what would have been a workable solution.
Jeg har ikke fra de kritiske kolleger omkring mig hørt, hvilken løsning der så ville have virket.
EnglishI did not hear this in your speech and you have disappointed me.
Det har De ikke nævnt med ét ord, og det skuffer mig.
EnglishI did not hear, or did not understand your answer.
Dette svarede De ikke på, eller også forstod jeg ikke Deres svar.
EnglishFurthermore, I did not hear that from the mouths of other Members of this House during this debate.
Fru Kinnock og fru Van Lancker ønsker nogle detaljer om tærsklerne og om listen over aftalerne og sanktionerne.
EnglishMr President, I did not hear the translation very clearly.
Hr. formand, jeg fik ikke helt fat i oversættelsen.
EnglishMr Crowley, you can consider yourself fortunate that I did not hear what you said because of the noise in the House.
Hr. Crowley, De kan være glad for, at jeg på grund af støjen i Parlamentet ikke kunne høre Dem!
EnglishI did not hear anyone refer to you personally.
Jeg har ikke hørt, at man har nævnt Dem personligt.
EnglishI did not hear him mention the island of Ireland.
Jeg hørte ikke, at han nævnede Irland.
EnglishIt was said a little more politely and perhaps I did not hear all eleven translations - but basically that is what I heard.
Det blev sagt lidt mere høfligt, og måske hørte jeg ikke alle 11 oversættelser - men dybest set er det det, jeg hørte.
EnglishI did not hear that mentioned recently.
Det har jeg ikke hørt nævnt for nylig.
EnglishIn the Mr Roche's interesting remarks I did not hear the answer to this question; the very reason we asked for this debate.
Hr. Vitorino sagde meget tydeligt, at han og Kommissionen mente, at vi skulle støtte de vigtigste henstillinger i rapporten.
EnglishAs far as social affairs go, I did not hear a single word about fiscal harmonization, which is one of your own Finance Minister's ambitions.
På det sociale område har jeg ikke hørt et eneste ord om harmonisering af skatter og afgifter, en af Deres egen finansministers ambitioner.
EnglishBut I did not hear a squeak when Nissan and IBM were discussed, where, similarly, a great number of European employees were involved.
Da det drejede sig om Michelin, var der stor opstandelse, men med hensyn til Nissan og IBM, da det også vedrørte mange europæiske arbejdstagere, hørte jeg ikke noget.
EnglishI did not hear that bell and I would ask you to confirm the method used in such cases, for this probably adversely affected the result of the vote in this Chamber.
Jeg hørte imidlertid ikke nogen klokke og beder Dem derfor venligst præcisere, om dette er den sædvanlige fremgangsmåde, idet det givetvis har skadet afstemningen i Europa-Parlamentet.
EnglishWe have to work with the United States if we want a multilateral approach to problems and I did not hear anyone speak out against multilateral cooperation within the international community.
Et samarbejde med USA er også en forudsætning for, at vi kan håndtere problemerne fra flere sider, og jeg har ikke hørt nogen tale imod et multilateralt samarbejde i det internationale samfund.
Andere woorden
English
  • I did not hear

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.