"treu" vertalen - Pools

DE

"treu" in het Pools

PL
PL

"ty" in het Duits

DE
DE

treu {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
treu
volume_up
wierny {bn. m} (lojalny)
Es war seiner Herkunft nicht länger treu, oder dem Ruf von Walt Disney.
Nie był już wierny swojemu dziedzictwu; nie był wierny Waltowi Disneyowi.
(Gelächter) Aber Disney World ist sich selbst treu.
(Śmiech) Ale Disney World jest niezwykle wierny sobie.
Das bedeutet, wenn Sie sich selbst treu sind und das sind, was Sie vorgeben zu sein, sind Sie echt echt.
Oczywiście, jeśli jesteś i wierny sobie i jesteś tym, czy twierdzisz, że jesteś, jesteś prawdziwie prawdziwy!
PL

ty {voornaamwoord}

volume_up
Ty opowiadasz historię, i Ty opowiadasz historię.
Du erzählst die Geschichte. ~~~ Und du erzählst die Geschichte.
Wybieraj: albo my bierzemy rękę, albo ty bierzesz Chucka.
Deswegen hast du die Wahl: Entweder wir behalten den Arm, oder du behältst Chuck."
Zawołałem: "Hej, a ty? ~~~ Co byś wolał?"
Wenn du dich für dies oder jenes entscheiden müsstest, was würdest du bevorzugen?"

Voorbeeldzinnen voor "treu" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

GermanAuthentizität hat zwei Dimensionen: 1. sich selbst treu zu sein, also eine selbstbezogene.
Są więc dwa kluczowe wymiary: Być wiernym sobie, czyli nakierowany na Ja.
GermanDer Schlüssel sich selbst treu zu sein ist, zu wissen wer man ist.
Kluczem do wierności samym sobie jest zrozumieć czym jest nasz biznes.
GermanIst man - als Unternehmen - mit seinen Angeboten sich selbst treu?
Biznesmeni - czy wasze produkty i usługi są wierne samym sobie?
GermanIndem wir diesen Auftrag erfüllen, stehen wir treu zum demokratischen Willen der Mitgliedstaaten.
Wywiązując się z tego zadania, dochowujemy wierności demokratycznej woli państw członkowskich.
GermanAber dieses Selbstverständnis ist weiterhin treu zu dem Boden und zu dem Land aus dem es entstanden ist.
Lecz ta mentalność pozostała lojalna wobec ziemi i kraju z których wzięła swój początek.
GermanNun, das Herz schlägt, rhythmisch, unermüdlich, treu.
Serce bije. ~~~ Rytmicznie, niezmożenie, wiernie.
GermanSich selbst absolut treu zu sein: Das ist Freiheit.
Bycie zupełnie szczerym ze sobą - to jest wolność.
GermanEs ist unser Glaube und wir werden ihm treu bleiben.".
To nasza wiara, i będziemy wobec niej lojalni."
GermanDas waren drei Regeln, denen ich fast immer treu blieb.
Pochodziły one właściwie od mojego taty.
GermanUnd ich denke, dass man sehr authentisch sein muss, dass man sich seiner selbst treu sein muss, um mit dem fertig zu werden, was auf einen einströmt.
Trzeba być bardzo autentycznym, pozostać wiernym sobie, żeby zobaczyć, co nas otacza.
GermanEs ist sich selbst nicht mehr treu.
Ponieważ firma nie jest już sobie wierna.
GermanMan nennt es "sich selbst treu bleiben."
Germanseinen Prinzipien treu bleiben
GermanAber ist es sich selbst treu?
GermanUnd Bienen sind sehr treu.
GermanWenn sie ein Konzept davon hatten, sich selbst treu zu sein, so wurde dieses "Selbst" sehr wahrscheinlich nicht von einem Individuum dargestellt sondern von einem Kollektiv.
Gdyby mieli pojęcie bycia wiernym własnemu ja to to ja byłoby prawdopodobnie zbiorowe a nie indywidualne.
Germantreu wie ein Hund sein
GermanWunderbar treu.
GermanIch wurde erzogen in dem Glauben, dass Soldaten stark und klug seien und mutig und treu -- dass sie nicht lügen, betrügen, stehlen oder ihre Kameraden im Stich lassen.
Wychowano mnie tak, że wierzyłem, że żołnierze są silni i mądrzy oraz odważni i lojalni -- nie kłamią, nie oszukują, nie kradną ani nie porzucają swoich towarzyszy.
GermanDer schnellste Weg um hier zu versagen, und nicht echt echt zu sein, der schnellste Weg sich selbst nicht treu zu sein, ist zu vergessen wo man herkommt, und so gegen seine Herkunft anzuarbeitén.
Najprostszą drogą w te rejony, z dala od prawdziwej prawdy, najłatwiejszą drogą do bycia niewiernym sobie jest nie zrozumieć swojego dziedzictwa a przez to odtrącenie tego dziedzictwa.