"einvernehmlich" vertalen - Pools

DE

"einvernehmlich" in het Pools

DE

einvernehmlich {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "einvernehmlich" in het Pools

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

GermanJuli 2007 wurde einvernehmlich ein befürwortendes Gutachten verabschiedet.
Korzystną opinię przyjęto przez konsensus w dniu 19 lipca 2007 r.
GermanMai 2007 wurde einvernehmlich ein befürwortendes Gutachten angenommen.
Dnia 24 maja 2007 r. w drodze porozumienia przyjęto pozytywną opinię.
GermanJuni 2007 wurde einvernehmlich ein positives Gutachten verabschiedet.
Pozytywną opinię przyjęto przez konsensus w dniu 21 czerwca 2007 r.
GermanApril 2007 wurde einvernehmlich ein Gutachten abgegeben.
Dnia 26 kwietnia 2007 r. w drodze konsensusu przyjęto pozytywną opinię.
GermanIhre Mitglieder werden einvernehmlich von den Mitgliedstaaten benannt.
Członkowie Komisji są wyznaczani na pięcioletnią kadencję w wyniku ustaleń między państwami członkowskimi.
GermanBeschlüsse werden in der Regel einvernehmlich gefasst.
Decyzje podejmuje zazwyczaj w drodze konsensusu.
GermanDas Europäische Parlament, der Rat und die Kommission beraten sich und regeln einvernehmlich die Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit.
Parlament Europejski, Rada i Komisja konsultują się wzajemnie oraz za wspólnym porozumieniem ustalają warunki współpracy.
GermanAuf ihrer Jahresversammlung nehmen die GATT-Vertragsparteien die Ergebnisse der „Tokio-Runde“ einvernehmlich an.
Umawiające się strony Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) na dorocznym posiedzeniu oficjalnie zatwierdzają w drodze konsensusu wyniki „rundy tokijskiej".
GermanDie Einzelheiten dieser Konsultationen können zu gegebener Zeit einvernehmlich zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat festgelegt werden.
Ustalenia dotyczące takich konsultacji mogą być określone w odpowiednim czasie za wspólnym porozumieniem pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Europejską.
GermanDie Mitglieder werden einvernehmlich von den Mitgliedstaaten nach Anhörung des Europäischen Parlaments für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt.
Członkowie Trybunału Obrachunkowego są powoływani na okres sześciu lat w wyniku ustaleń pomiędzy państwami członkowskimi, po konsultacji z Parlamentem Europejskim.Trybunał