"erfüllen" in het Nederlands

DE

"erfüllen" - vertaling Nederlands

Voorbeeldzinnen voor "erfüllen" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

GermanZu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.