"erdulden" in het Nederlands

DE

"erdulden" - vertaling Nederlands