DE

eine {voornaamwoord}

volume_up
eine
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?

Voorbeeldzinnen voor "eine" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

GermanEine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
GermanWir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
GermanMeiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
GermanVor über einer Dekade begannen ... und ... eine Diskussion zu folgender Frage: Wie...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
GermanGibt es eine Versicherung falls ich die Karte verliere oder sie mir gestohlen wird?
Is er een verzekering voor in geval ik mijn bankkaart verlies of voor als ze gestolen wordt?
GermanEs ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
GermanFolglich lautet unsere These, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
GermanDie Ergebnisse dieser Studien legen eine Reihe von Faktoren im Hinblick auf ... nahe...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
German... hat eine signifikante Korrelation zwischen ... und ... nachgewiesen.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
GermanEr / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
GermanIch freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
GermanBrauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
GermanWäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
GermanEs ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
GermanBekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
GermanKönnten Sie mir bitte noch ein(e) Decke/Kissen/Handtuch bringen?
Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek brengen?
GermanFalls ich eine allergische Reaktion habe, dann suchen Sie nach den Medikamenten in meiner Tasche!
Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan medicijnen uit mijn tas/zak!
GermanHaben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
GermanKann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
GermanDie Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...

Synoniemen (Duits) voor "eine":

eine
German
eine Menge
German