"aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)" vertalen - Chinees

DE

"aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)" in het Chinees

DE aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)
volume_up

aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)
volume_up
而A则不B [ér A zébù B]

Vergelijkbare vertalingen voor "aber A (ist) überhaupt nicht B (danshi...bingbu...)" in Chinees

aber
A
Chinese
sein
Chinese
überhaupt
nicht
B zelfstandig naamwoord
Chinese