"synlig" vertalen - Engels

DA

"synlig" in het Engels

DA synlig
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

synlig
Det er endvidere gang på gang blevet nævnt, at EU er for lidt synlig her.
There are continual complaints that the EU is not being visible enough here.
Dette forudsætter en klar og synlig information om miljøsager.
This requires the provision of clear and visible information on environmental issues.
Det vil være en synlig tilkendegivelse af det altomfattende Europa, som vi ønsker at skabe.
It will be a visible demonstration of the inclusive Europe we want to build.
synlig (ook: tydelig, åbenlys)
Denne trend er allerede i dag tydeligt synlig for hele den europæiske bilindustri.
This trend is already clearly observable throughout the entire European car industry.

Voorbeeldzinnen voor "synlig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DanishTejkowskis neonazistiske gruppe er synlig, ifølge avisen, men hvor er vi?
Techkowski's neonazis are there for all to see, says the paper, but where are we?
DanishEn institution, der er meget synlig i alle medlemslandene, er Kommissionen.
One very conspicuous institution in all Member States is the Commission.
DanishI Østbelgien og Sydtyrol er der hørbar og frem for alt også synlig mangesprogethed.
In Eastern Belgium and the South Tyrol, multilingualism can be heard, and, above all, seen.
DanishDenne profil vil blive synlig som følge af dette vedholdende og beslutsomme arbejde.
The future face of the Union will emerge from the constant and determined work carried out.
DanishPå denne måde bliver fællesskabsinstitutionernes virkelige natur synlig.
Such participation reveals the true nature of the Community institutions.
DanishI 1936 var den europæiske plan for fascismens domination allerede synlig.
In 1936, the Fascist project of European domination was already evident.
DanishEn institutionel opprioritering af turismen forudsætter, at den bliver budgetmæssigt synlig.
If tourism is to acquire some dignity, it must be given a higher budgetary profile.
DanishMen det er indlysende, at Den Europæiske Union virkelig har et problem med at gøre sig politisk synlig.
But, clearly, the European Union has a problem in terms of political visibility.
DanishVed den lejlighed blev den nye Union for første gang synlig.
That offered the opportunity to visualise the new Union for the first time.
DanishI det mindste skal forsøg på at forbedre situationen være synlig i alle foranstaltninger.
At least an attempt to improve the situation should be evident.
DanishKløften er allerede synlig, men om nogle få år vil den være betydeligt større.
These countries are all possible conduits of migration; and nobody monitors the people entering their territories.
DanishForhold vedrørende doping udgør ofte en ret synlig del af sportsnyhederne i medierne.
Matters relating to the issue of doping often make up quite a conspicuous part of the sports news in the media.
DanishVores hjælp bliver ofte overhovedet ikke synlig på dette område.
The aid which we provide in this area often goes unnoticed.
DanishDenne velvillighed er ikke synlig, og det bør vi beklage.
There is no apparent will to do this, and that must be deplored.
DanishVi ved, at terrortruslen i dag er lidet synlig og har andre bevæggrunde end rent politiske.
We know that the terrorist threat today is hard to see and is underpinned by motives other than political ones.
DanishEn vis egenmægtig arrogance har været klart synlig til trods for PR fra Sellafield i de senere år.
A certain high-handed arrogance has been apparent despite public relations by Sellafield in recent years.
DanishDet, der er vigtigt, er, at miljøbelastningen fra økonomiske aktiviteter kan gøres synlig pr. emne.
It is important to be able to identify the pressure on the environment from each area of economic activity.
DanishDen er allerede langt mere synlig i området end tidligere takket være den høje repræsentants indsats.
It is already present there, far more so than in the past, thanks to the commitment of its High Representative.
DanishMed mønterne og sedlerne bliver den fælles europæiske valutas betydning synlig på verdensmarkedet.
The euro coins and notes will make the importance of this single European currency on the world market very clear.
DanishI politik, hr. formand, skal man handle og være synlig.
In politics, Mr President, you have to be decisive.