Italiaans | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Rekening

Rekening - Factuur

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formeel, zeer beleefd
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formeel, beleefd
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formeel, direct
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formeel, direct
Het te betalen totaalbedrag is ...
Il totale dovuto è...
Formeel, direct
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formeel, zeer direct

Rekening - Aanmaning

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formeel, zeer beleefd
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formeel, beleefd
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formeel, beleefd
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formeel, beleefd
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formeel, direct
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formeel, direct
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formeel, zeer direct
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formeel, zeer direct
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formeel, beleefd