Frans | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Geachte heer President
Monsieur le Président,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
Monsieur,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Madame,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Madame, Monsieur,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Madame, Monsieur
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
Aux principaux concernés,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Monsieur Dupont,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Mademoiselle Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Madame Dupont,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Monsieur Dupont,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
Cher Benjamin,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Nous vous écrivons concernant...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
Nous vous écrivons au sujet de...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
Suite à...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
En référence à...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
J'écris afin de me renseigner sur...
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
Je vous écris de la part de...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
Formeel, beleefde inleiding

E-mail - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Auriez-vous l'amabilité de...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Je vous saurai gré de...
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Je vous saurai gré de...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
Je me permets de vous demander si...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
Pourriez-vous recommander...
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
Nous vous prions de...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Nous vous serions reconnaissants si...
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Quelle est votre liste des prix pour...
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
Notre intention est de...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Nous regrettons de vous informer que...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod
De bijlage is in ... formaat.
Le fichier joint est au format...
Formeel, uitleg met welk programma de geadresseerde de bijlage moet openen
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
Formeel, direct, beschrijving van een probleem met de bijlage
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
Formeel, beleefd
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
Formeel, bij het reclame maken voor jouw eigen website

E-mail - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
En vous remerciant par avance...
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Merci pour votre aide.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
Merci de votre confiance.
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
Dans l'attente de votre réponse.
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Meilleures salutations,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
Cordialement,
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen