Engels | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
Dear Sir,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
Dear John,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with ...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
Further to…
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
With reference to…
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Formeel, beleefde inleiding

E-mail - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod
De bijlage is in ... formaat.
The attachment is in...
Formeel, uitleg met welk programma de geadresseerde de bijlage moet openen
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formeel, direct, beschrijving van een probleem met de bijlage
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formeel, beleefd
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
For further information please consult our website at…
Formeel, bij het reclame maken voor jouw eigen website

E-mail - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
Regards,
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen