Turks | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
To whom it may concern,
İlgili makama,
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Dear Mrs. Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Dear Ms. Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Dear John,
Sevgili Can,
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
We are writing to you regarding…
... konuda size yazıyoruz.
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
We are writing in connection with ...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Further to…
...'e istinaden
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
With reference to…
...'e atfen
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
I am writing to you on behalf of...
... adına size yazıyorum.
Formeel, namens een andere persoon
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formeel, beleefde inleiding

E-mail - Hoofdtekst

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Formeel verzoek, voorzichtig
Would you be so kind as to…
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formeel verzoek, voorzichtig
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formeel verzoek, voorzichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formeel verzoek, zeer beleefd
I would be grateful if you could...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formeel verzoek, zeer beleefd
Would you please send me…
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formeel verzoek, beleefd
We are interested in obtaining/receiving…
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formeel verzoek, beleefd
I must ask you whether...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formeel verzoek, beleefd
Could you recommend…
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formeel verzoek, direct
Would you please send me…
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formeel verzoek, direct
You are urgently requested to…
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formeel verzoek, zeer direct
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Specifiek formeel verzoek, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formele aanvraag, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formele aanvraag, direct
It is our intention to…
Niyetimiz şu ki ...
Formele intentieverklaring, direct
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ancak ...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod
The attachment is in...
Ekler ... formatındadır.
Formeel, uitleg met welk programma de geadresseerde de bijlage moet openen
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formeel, direct, beschrijving van een probleem met de bijlage
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formeel, beleefd
For further information please consult our website at…
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formeel, bij het reclame maken voor jouw eigen website

E-mail - Afsluiting

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formeel, zeer beleefd
If we can be of any further assistance, please let us know.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formeel, zeer beleefd
Thanking you in advance…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formeel, zeer beleefd
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formeel, zeer beleefd
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formeel, zeer beleefd
Please reply as soon as possible because…
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formeel, beleefd
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formeel, beleefd
I look forward to the possibility of working together.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formeel, beleefd
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formeel, beleefd
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formeel, direct
If you require more information ...
Daha bilgi isterseniz ...
Formeel, direct
We appreciate your business.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formeel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formeel, zeer direct
I look forward to hearing from you soon.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Minder formeel, beleefd
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Yours sincerely,
Saygılarımızla,
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Kind/Best regards,
En iyi / kibar dileklerimle,
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Regards,
Saygılar,
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen