Thai | Uitdrukkingen - Zakelijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, bedrijfsnaam, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: bedrijfsnaam, naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Brief - Aanhef

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt
Geachte heer
เรียนท่าน
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte mevrouw
เรียนท่าน
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend
Geachte heer, mevrouw
เรียนท่าน
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde onbekend
Geachte dames en heren
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formeel, een groep onbekende mensen of een afdeling wordt aangesproken
Geachte dames en heren
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formeel, naam en geslacht van de geadresseerde(n) volledig onbekend
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, mannelijke geadresseerde, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, gehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, ongehuwd, naam bekend
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Formeel, vrouwelijke geadresseerde, burgerlijke staat onbekend, naam bekend
Beste meneer Jansen
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Minder formeel, men heeft reeds zaken met de geadresseerde gedaan
Beste Jan
เรียน จอห์น
Informeel, men is bevriend met de geadresseerde, relatief ongebruikelijk
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formeel, inleiding namens het gehele bedrijf
Met betrekking tot ...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ten aanzien van ...
อ้างอิงมาจาก...
Formeel, inleiding refereert aan iets, dat men bij het betreffende bedrijf gezien heeft
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Minder formeel, inleiding namens jezelf en jouw eigen bedrijf
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formeel, namens een andere persoon
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formeel, beleefde inleiding

Brief - Hoofdtekst

Zou u het erg vinden om ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formeel verzoek, voorzichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formeel verzoek, voorzichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formeel verzoek, voorzichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formeel verzoek, zeer beleefd
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formeel verzoek, beleefd
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formeel verzoek, beleefd
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formeel verzoek, beleefd
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formeel verzoek, direct
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formeel verzoek, direct
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formeel verzoek, zeer direct
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formeel verzoek, beleefd, namens het bedrijf
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Specifiek formeel verzoek, direct
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formele aanvraag, direct
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formele aanvraag, direct
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formele intentieverklaring, direct
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formeel, leidt tot een beslissing aangaande een zakelijke overeenkomst
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formeel, afwijzing van een zakelijke overeenkomst of geen interesse in een aanbod

Brief - Afsluiting

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formeel, zeer beleefd
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formeel, zeer beleefd
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formeel, zeer beleefd
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formeel, zeer beleefd
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formeel, zeer beleefd
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formeel, beleefd
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formeel, beleefd
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formeel, beleefd
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formeel, beleefd
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formeel, direct
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formeel, direct
Wij waarderen u als klant.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formeel, direct
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formeel, zeer direct
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Minder formeel, beleefd
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพ
Formeel, naam van de geadresseerde onbekend
Met vriendelijke groet,
ขอแสดงความนับถือ
Formeel, zeer gebruikelijk, geadresseerde onbekend
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพ
Formeel, niet erg gebruikelijk, naam van de geadresseerde bekend
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Informeel, zakenpartners tutoyeren elkaar
Groeten,
ด้วยความนับถือ
Informeel, zakenpartners werken regelmatig samen